Üniversitemiz “Kuzey Yerleşke İmar Planı İlave-Revizyonu Değişikliği” Kabul Edildi

22 Ocak 13

Üniversitemiz Rektörlük Merkez Birimleri ile Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarlarının da içinde yer aldığı yaklaşık 83.000 m2 yerleşim alanına sahip Kuzey Kampüsü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar sonucu yaklaşık 450.000 m2’lik bir büyüklüğe çıkartılmış, bu alanla ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave-revizyon değişikliği, Çorum Belediye Meclisinin 07.12.2012 tarih ve 213 No’lu kararı ile kabul edilmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum