İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi

01 Kasım 13
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi

İskilip MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı  1. ve 2.sınıf öğrencileri ile Öğr. Gör. Cemal Ekin, Öğr. Gör. M. Erol Çalmaz ve Uzman Doğan Koşan öncülüğünde başlayan iki günlük İstanbul gezisi kapsamındaki ilk ziyaret İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimi KUDEB’e gerçekleştirildi.

11 Haziran 2005 tarih ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 13.maddesine dayanılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 13.07.2006 tarih ve 1323 sayılı meclis kararı ile kurulan KUDEB,  Kasım 2006’da Süleymaniye’de Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nda faaliyete geçmiştir. Haziran 2007’de alanında Türkiye’de bir ilk olan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı’nı(Yapılardan alınan numunelerin malzeme analizleri yapılarak raporların hazırlandığı merkez Türkiye'nin en büyük yapı hastanesi olma özelliğini taşıyor.), Ağustos 2007’de, İstanbul’un eşine az rastlanır kültür ve tarih hazinesinin gelecek nesillere aktarımı konusunda yol gösterici olması amacıyla İstanbul Miras Evi’ni ve Aralık 2007’de  yine alanında bir ilk olarak sivil mimarimizin aslına en uygun şekilde restorasyonuna olanak vermek amacıyla kurulan Ahşap Eğitim Atölyesi’ni hizmete sunmuştur. Korunma öncelikli 2. grup sivil yapılardaki onarım izinlerinin verilmesi, 1. grup yapıların kurul görüşü sonrasında onarım izinlerinin verilmesi ve yapıların istenen koşullara uygun restorasyonunun kontrol edilmesi olarak kısaca özetlenecek çalışma alanları olan KUDEB,  UNESCO’nun Türkiye’deki muhatabıdır. Ziyaret boyunca kurum yetkililerinin hazırladıkları sunum sonrasında KUDEB’in Islak Kimya Laboratuvarı, Aletli Analiz Laboratuvarı, Petrografi Laboratuvarı, Fizikomekanik Laboratuvarı ve Ahşap Konservasyon Laboratuvarı incelenmiş yetkililerden ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Daha sonra KUDEB’in Ahşap Eğitim Atelyesi incelenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alınmıştır.

Gezi kapsamında ikinci ziyaret yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuar Müdürlüğü olmuştur. 1984 yılında kurulan laboratuar, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyonlarını bilimsel yöntemlerle ve etik kurallar çerçevesinde yurt dışı eğitimli uzmanlar tarafından yaparak faaliyetlerine başlamıştır. Kurum günümüzde taşınır ve taşınmaz tarihi eser, sanat eseri, arkeolojik kalıntı, etnografik eser, kültür varlığı, anıt, abide, mimari eser, mimari kalıntı, müze koleksiyonu ve antika eşyanın konservasyonu ve restorasyonu; muhafazası, tümlemesi ve yenilenmesi gibi bir çok alanda çalışma yürütmektedir. Kurumun ahşap, taş, metal, kağıt, resim-tablo, cam, seramik, ve çini eser laboratuarları bu disiplinlerin uzmanı restoratörlerce orijinal eserler üzerinden ayrı ayrı anlatılmış yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.

Bu ziyaretler; mimari restorasyonun çok önemli bir parçası olan taşınmaz kültür varlıklarında yoğun kullanımına rastladığımız ahşap, taş, metal, çini, cam, ve resim(duvar resmi-kalemişi) uygulamalarının restorasyonunun önemli bir basmağı, malzeme analizlerinin yapıldığı ve yapılacak restorasyona yön verecek raporların hazırlandığı laboratuar aşamasıdır. Türkiye’nin bu alanda dünya standartlarında ve evrensel restorasyon ilkelerine uygun çalışma yürüten kurumlarında yapılanların yerinde görülmesi, öğrencilerin pratik bilgilerinin pekişmesi ve mesleki çalışmalarının ciddiyetini kavramada ve  saygınlığını hissetmede önemli olmuştur. Ayrıca her ziyaret sonrasında  yapılan görüşmelerde bu kurumlara  stajyer öğrenci gönderme olanağı ortaya çıkmıştır.

İskilip MYO öğrencileri tarafından ayrıca Tarihi Yarımada içerisinde yer alan Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı ziyaret edilmiştir.

İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
İskilip MYO Mimari Restorasyon Programı 3.Teknik Gezi’sini İstanbul’a Düzenledi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum