Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Açılmasına Onay

04 Kasım 13

Üniversitemiz Yeni Açılan Bölümlerimizle Hızla Büyüyor: Moleküler Biyoloji ve Genetik  Bölümünün Açılmasına Onay

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.10.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılı sonu itibari ile 37 olan Ön Lisans programı sayısı %78.3’lük bir artışla 66’ya, 31 olan Lisans bölüm sayısı %54.8’lik bir artışla 48’e ve 9 olan Lisansüstü program sayısı da %100’lük bir artışla 18’e ulaşmıştır. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Amacı ;

Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır.

Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde, yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, biyolojik sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, sistemler arasındaki ilişkileri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi'nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojileri Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin önemini, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yaparak temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir.

Ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve moleküler biyoloji ve genetik alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme ve araştırma becerileriyle Bölümden mezun olan öğrencilerin esas istihdam alanı kamu ve özel sektördür. Kamu kurumlarından TÜBİTAK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda da istihdam alanı sağlanabilir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum