Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği

03 Şubat 13

Hitit Üniversitesi ile İtalya Bologna Üniversitesi arasında işbirliği ve proje anlaşması imzalandı. Üniversitemiz ile Biblioteca Universitaria di Bologna arasında bir süredir yürütülmekte olan görüşmeler ortak bir anlaşma ile sonuçlandı. Varılan mutabakata göre Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN ile öğretim üyeleri Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK ve Biblioteca Universitaria di Bologna mensupları Dr. Biancastella ANTONINO, Dr. Franco PASTI, Prof. Raffaella GHERARDI ve Araş. Gör. Güner DOĞAN tarafından “Between Ottoman Pashas and Luigi Ferdinandi Marsili: Letters and Contracts” adlı projenin sonucunda, Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dillerinde bir kitap yayımlanacaktır. Proje çalışmasının konusunu oluşturan Ferdinandi MARSİLİ 17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl başlarında yaşamış çok önemli Avrupalı bir diplomat, bilim adamı ve harita uzmanıdır. Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazdığı ve “Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti ” başlıklı eseri ile çizmiş olduğu haritalar önemini hâlâ koruyan çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu çalışma uluslararası bir proje ve yayın niteliği taşımakta olup iki üniversite arasında ileride yapılacak işbirliği ve ortak çalışmaların da temelini teşkil edecektir.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nihan KAYA ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Sayın Erdal KANIK’tan oluşan Hitit Üniversitesi heyeti proje görüşmeleri çerçevesinde Bologna Üniversitesi Rektörü Prof. Ivano DİONİGİ ve Rektör Yardımcısı Prof. Carla SALVATERRA ile görüşmelerde bulunmuşlardır. Yapılan toplantıda Üniversitemizi tanıtıcı açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN, Hitit Üniversitesi’nin çok genç ve çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu, Üniversitemizin yer aldığı Çorum şehrinin Türkiye’nin en güvenli şehirleri arasında bulunduğunu, yaşam kolaylığı ve konforu açısından Avrupalı öğrenciler ve akademisyenler için cazip özelliklere sahip bir şehir olduğunu ifade ederek ERASMUS anlaşması için İngilizce verilecek derslerin altyapısını oluşturma yönünde önemli aşamalar kaydettiklerini ifade etmiştir. Bologna Üniversitesi yetkililerini Üniversitemize davet eden Rektörümüzün ERASMUS ve diğer konulardaki işbirliği önerisinin ciddiyetle ele alınacağı Bologna Üniversitesini tanıtan Prof. Carla SALVATERRA tarafından dile getirilmiştir.

Yükseköğrenimin uluslararasılaştırılması çalışmalarında dünyaca önemli bir üne sahip olan ve “Bologna Süreci”nin öncülüğünü yapan, 1088 yılında kurulan ve Batı dünyasının en eski üniversitesi olarak kabul edilen ve halen dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Bologna Üniversitesi 5,000’den fazla akademik personel ile yaklaşık 90,000 öğrenciye 400’ün üzerinde eğitim programı sunmaktadır. 

Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
Üniversitemiz ile Bologna Üniversitesi Arasında İşbirliği
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum