YÖK’ten Programlarımıza Onay

04 Şubat 13

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılması konusundaki teklif 09.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bankacılık ve Sigortacılık programının açılması uygun görülmüştür.

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır.Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler.Program bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır.Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır.Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır.Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi faklı türlere de ayrılırlar.Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü bulunmaktadır. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler.Programın amacı yukarda sıraladığımız iş ve işlemleri yapacak elemanlar yetiştirmektir.  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılması konusundaki teklif 09.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının açılması uygun görülmüştür.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, son teknolojik ve bilimsel yenilikler çerçevesinde iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek, alanına ilişkin gelişmeleri takip ederek, proje üretip yönetebilecek, etkin halkla ilişkiler faaliyetleri ile çalıştığı kurum ve firmalara katma değer sağlaya bilecek, alanında yetkin elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Halkla ilişkilerde çalışacak kişi özel kuruluşlarda ve kamu kurumların da ; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişi olması gerekir.Bu programdan mezun olan Halkla İlişkiler Uzmanları tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, yapılacak etkinliklerin kitle iletişim araçları ile halka duyurur, Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar, konusuyla ilgili yazıları basında izler, cevaplar hazırlar, halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar, yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar.Bu programda halkla ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine eğitim ve araştırma yapan elemanlar yetiştirilmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum