Çalışma Bakanlığından Tüm Üniversitelere Operasyonel Proje Teklif Çağrısı

08 Şubat 13

Türkiye’de insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik “operasyon teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı” ve “operasyon tanımlama belgesi ve bütçe planlama eğitimi” 4-6 Şubat 2013 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da yapıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıya Hitit Üniversitesini temsilen Sosyal Bilimler Enstitümüz Müdürü Prof.Dr. Gülen ELMAS ARSLAN katıldı.

20 Ocak 2013 de teklif çağrısı yapılan bu projelerin başvuru süresi 25 Şubat 2013’de sona erecektir. Hibe programlarından farklı olarak bu projeler oldukça geniş bütçeli projeler olup, projelere Birlik desteği %85’i bulmaktadır. Projeler İngilizce olarak hazırlanıp üç nüsha, dijital kopyasıyla birlikte süre dahilinde Çalışma Bakanlığına sunulmak durumundadır.  Temel amacın insan kaynaklarını geliştirmek olduğu bu projelerde toplam proje bütçesinin sadece %15’ mal alımına ayrılabilmekte kalanı hizmet alımında kullanılmaktadır. Bu çağrı dönemindeki proje temaları  aşağıda belirtilmiştir.

-          Genç İstihdamının desteklenmesi,

-          Kadın istihdamının artırılması,

-          Eğitim ve okula devam bilincinin artırılması,

-          Hayat boyu öğrenmeye ilişkin bilinç ve yeterliliğin artırılması,

-          Dezavantajlı bireylerin istihdamına katkı ve bilinç artırma,

-          Bireylerin işgücü piyasasına erişmesini kolaylaştırılmasına yönelik projeler.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum