Üniversitemiz ile Uluslararası Saraybosna (IUS) Üniversitesi, Bosna-Hersek Arasında İkili İşbirliği Anlaşması İmzalanmıştır

21 Mart 13
İşbirliği Alanları:
 
1. Araştırmacı ve öğretim elemanı değişimi.
2. Öğrenci değişimi.
3. Ortak eğitim programlarının oluşturulması.
4. Konferans, kongre, seminer ve çalıştay organizasyonları.
5. Karşılıklı bilgi ve yayın alışverişi.
6. Kültürel ve sanatsal etkinlikler.
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum