Elsevıer Scopus ve Scıencedırect Akademik Veritabanları Eğitim Toplantısı Yapıldı

17 Nisan 13

Üniversitemiz erişimine de açık bulunan,  “Elsevıer Scopus ve Scıencedırect  Akademik Veritabanları Eğitim Toplantısı” 17.04.2013 tarihinde  Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Eğitim toplantısında kaliteli ve hakemli bilgiye en hızlı ve en etkin yoldan nasıl erişileceği, akademik araştırmalara nasıl hız kazandırılacağı, araştırma hayatının nasıl daha kolaylaşacağı ve zaman kaybından nasıl kurtulanabilineceği hakkında  önemli akademik bilgiler sunuldu. Toplantı  akademik personelin soru cevapları ve örnek taramalarla sonlandı.

Elsevıer Scopus ve Scıencedırect Akademik Veritabanları Eğitim Toplantısı Yapıldı
Elsevıer Scopus ve Scıencedırect Akademik Veritabanları Eğitim Toplantısı Yapıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum