Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

12 Haziran 13

02.04.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemize kurulması uygun görülen Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Yönetmeliği” 04.06.2013 tarih ve 28667  sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı;

İlimiz Oğuzlar ilçesinde bulunan Kızılırmak üzerinde, sulama, içme suyu ve enerji üretmek amacıyla inşa edilen; gövde hacmi 12.000.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 127,00 m., normal su kotunda göl hacmi 661,11 hm3, normal su kotunda göl alanı 50,21 km2 olan ve 5.538 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Obruk Barajı kenarındaki yaklaşık 40.000 metrekarelik bir alana sahip Üniversitemiz Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin su sporlarına yönelik olarak, tesislerle aktif hale getirilmesiyle, eğitim ve araştırmalara hazırlanacaktır. Aktif hale gelecek bu tesislerde su sporlarına yönelik kurslar düzenlenerek bu kurslar ile Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize su sporlarına yönelik eğitimler verilecek ve eğitimlerini bitirenler bir üst kurslardan yararlanmalarına imkan sağlayacaktır.

Üniversitemize kurulacak Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ulusal ve uluslararası yarışmalar ile İlimizin ve Üniversitemizin tanıtımına ve gelişmesine büyük destek verecektir.

Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılacak çalışma ve araştırmalar ile kültür ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine destek vermiş olacak ve böylelikle bölge ekonomisine de dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

Yine Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi su ürünleri ve ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaları desteklemek, kültür balıkçılığı, avcılık, ekoloji ve çevre gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretmek, su ürünlerini ilgilendiren her türlü idari ve teknik sorunlar ile bunların dışındaki problemlere bilimsel çözümler getirmek, su ürünleri ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacaktır.

Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum