34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı

03 Haziran 13

Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı, Çorum Valiliği’nin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Üniversitemizin işbirliği ile 28 Mayıs – 01 Haziran 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen, “34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu” bildiri kitaplarının basımı tamamlandı.

Türkiye' de son bir yıl içerisinde yürütülen tüm arkeolojik araştırmaların sonuçlarını içeren formatıyla, dünyada başka bir örneği bulunmayan ve arkeoloji alanında çalışan 300'e yakın yerli ve yabancı bilim insanını bir araya getiren bu sempozyumda, ülkemizde 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ve müze araştırmalarına ilişkin 330’a yakın bildiri sunulmuştur. Beş gün süren bu sempozyum, Türkiye'nin her köşesinin kültür kalıntılarının sunulduğu önemli bir bilgi şölenine dönüşmüştür. Başarılı geçen bu bilimsel çalışmada sunulan bildirilerle Dünya ve Anadolu tarihine önemli katkılar sunulmuştur. Sempozyum süresince sadece 2011 yılında yapılan bilimsel çalışmalar paylaşılmakla kalmamış, aynı zamanda ilimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri de tüm katılımcılara tanıtılmıştır.

Basımı tamamlanan 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu bildiri kitapları, 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda bilim dünyasına sunulmuştur. Bu sempozyum ile kazı araştırmalarının önemli bilimsel sonuçlarının yanı sıra Türkiye’nin kültür mirasını ortaya çıkararak, kültür envanterini oluşturmasına büyük katkılar sağlanmıştır.

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitaplarının Basımı Tamamlandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum