Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyum Kitabı Basıldı

22 Temmuz 13

Üniversitemiz Rektörlüğü ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde 29 Haziran -01 Temmuz 2012 tarihleri arasında Çorum ilinde gerçekleştirilen “Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi” Başlıklı sempozyum kitabının basımı tamamlandı.

Kitapta ülkemiz tefsir akademisyenlerinin Tefsir ve Kur’an ilimleriyle ilgili olarak hazırlamış oldukları bildiri ve müzakereler yer almaktadır.  Toplam yedi oturumdan oluşan sempozyum bildiri kitabında ülkemizin seçkin tefsir akademisyenlerinin hazırladığı yirmi bildiri ve müzakeresi yer almaktadır. 2013 yılı Mayıs ayında yayımlanan eser, bilim dünyası, akademisyenler ve Kur’an araştırmalarına ilgi duyan okurların bilgisine sunulmuş olup Çorum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayımlandı.     

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum