Üniversitemizin Fizik Bölümü Yüksek Lisans Programına YÖK Onayı

22 Temmuz 13

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki teklifler 27/06/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. Maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi, 2809 sayılı Kanun’un 6.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde, Fizik Tezli Yüksek Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açılması onaylanan Fizik Tezli Yüksek Yüksek Lisans Programının  temel amacı;

Üniversitemiz akademik personel gereksinimlerini karşılamak, Fizik alanında uzman yetiştirmek ve alan eğitiminde gerçekleştirilecek nitelikli lisansüstü çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlara duyurabilmek için Fizik Anabilim Dalı kapsamında Lisansüstü Eğitim öğretim programının açılması yararlı olacaktır. Açılması planlanan lisans üstü programı, lisans eğitimini tamamlayan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen fizikçi adaylarına ve akademisyenlere yönelik olacaktır. Bunun için Fizik alanında uzmanlaşmak isteyenlere gerekli olan çalışma alanları belirlenecek ve onların hem ulusal hem de uluslararası nitelikli çalışma yapabilmeleri ve bu çalışmaları yayına dönüştürmeleri sağlanacaktır. Planlanan program bölge illerinden gelen yoğun talebin karşılanmasına bir katkı sağlayacaktır. Bu program sayesinde, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu amaca uygun olarak eğitim ve öğretim kadrolarının yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi, ulusal  ve uluslararası  işbirlikleri, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, nitelikli araştırma projeleri ve makalelerin üretilmesi hedeflenmektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum