Lojistik Programı’nın Açılmasına YÖK’ten Onay

05 Temmuz 13

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Lojistik Porgramı” açılması konusundaki teklifimiz; 17.04.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda 2010 yılında 4 adet olan program sayısı şu an itibariyle 7’ye ulaşmıştır.

Lojistik Programının Amacı:

Malları ve Hizmetlerin, Tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasına iletiminin planlaması, uygulanması ve denetiminin yönetimi anlamına gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık faaliyetini kapsayacak biçimde gelişmekte ve anlamıyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, işleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleşmiş bir kavram haline dönüşmektedir. Modern dünyada lojistik, demiryolu, denizyolu,  karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin ekili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak üzere işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve hukuk gibi farklı disiplinlerin uzmanlıklarından faydalanmaktadır. Ülkemiz jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasındadır. Bu bakış açısıyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için bir dağıtım ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliği ile uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumdadır. Bu avantajlar, Türkiye’de lojistiğin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taşımacılığına odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesin sahip ülke olarak bu konuda liderliği ele geçirmiş olsa da terimin genel anlamının işaret ettiği kapasiteye ulaşmamıştır.

Lojistik Önlisans Programı, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum