Üniversitemiz Alaca MYO’da Aşçılık Programının Açılmasına YÖK’ten Onay

28 Ağustos 13

Üniversitemiz Alaca Meslek Yüksek Okulu bünyesinde “Aşçılık Programı” açılması konusundaki teklifimiz; 14.08.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Aşçılık Programının Amacı ;

Aşçılık Programı, toplu yemek hizmeti verilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda okutulan belli başlı dersler: Besin Bilimi, Gıda Bilimi, Yiyecek Hazırlama ve Standart Geliştirme, Besin Hijyeni, Dünya Mutfaklarından Örnekler, Mutfak Yönetimi ve Denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum