İskilip MYO’da Yeni Programlar Açılmasına YÖK’ten Onay

10 Eylül 13

Üniversitemiz İskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Grafik Tasarımı” ve “İç Mekan Tasarımı” programlarının açılması konusundaki teklifimiz; 28.08.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2010 yılı sonu itibari ile İskilip MYO bünyesinde 1 program bulunurken,  YÖK tarafından onaylanan ve son dönemlerde ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçları göz önünde tutularak istihdam odaklı ve yüksek tercih oranlarına sahip olma kriterleri çerçevesinde açılan bu iki program ile birlikte İskilip MYO bünyesindeki program sayısı 5’e ulaşmış bulunmaktadır.

Grafik Tasarımı Programının Amacı;

Grafik Tasarımı programı ülkemizin ihtiyaçlarına göre teknolojideki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırmalar, incelemeler yapmak ve grafik tasarım alanında her türlü yetkinliğe, donanıma sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Duygu ve düşünceleri grafik imge ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiştirmeyi de amaçlayan Grafik Tasarım Programı ayrıca, iş hayatı için yaratıcı teknik, görsel ve sanatsal etkinlikleri harekete geçirerek etkin bir reklam dünyası oluşturmayı, ürün ve tüketici arasındaki gerekli iletişimi kurmayı da amaçlar.

İç Mekan Tasarımı Programının Amacı;

İç Mekan Tasarımı programı mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum