III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi

16 Eylül 13

Üniversitemizin ev sahipliğinde yapılan  ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri  Konsorsiyumu) III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı “Elektronik Kaynakların Paylaşımı : Haklar ve Kısıtlar” teması ile  gerçekleştirildi.

"Elektronik Kaynakların Paylaşımı : Haklar ve Kısıtlar" temasıyla gerçekleştirilen bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çalıştaya, çeşitli Üniversitelerden 150’den fazla katılımcı olmuştur.

Kütüphane bütçe ve dermelerinde oldukça önemli bir payı olan e-kaynakların kütüphaneler arası kaynak paylaşımı işlemlerinin nasıl yürütüldüğü/yürütüleceği, lisans anlaşmalarında bu konuya nasıl yer verildiği, haklar ve kısıtların ne olduğu ve mevcut uygulamalar konusunu gündeme getirilmiş ve ortak çözüm önerileri üretilmiştir.

Yayıncı temsilcilerinin katılımı ile  de “E-kaynakların Paylaşımı: Yayıncılar Cephesinde Durum” başlıklı, konu tüm yönleriyle konuşulup tartışılmış olup,  panelin yanı sıra katılımcıların deneyim, görüş ve düşüncelerini etkili bir şekilde aktarabilecekleri  "Fikrim Var: Yıldırım Konuşmalar" isimli özel oturumlar yer almıştır.

Ayrıca ülkemizdeki akademik kütüphanelerin  “Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Alma” faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan; ANKOS İşbirliği Araştırma Grubu tarafından 2008 yılında "Pilot Proje" olarak başlatılmasının ardından, 2009 yılının ilk aylarında kalıcı hale dönüşen KITS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) uygulaması  ile ilgili gelişmeler ve yeniliklere ilişkin bilgiler verilmiş ve atölye çalışmaları yapılmıştır..

Sosyal program kapsamında Boğazkale ve Alacahöyük (Ören) ilçelerine yapılan gezinin ardından  Çalıştay sona ermiştir.

III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi
III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi
III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi
III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum