Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

25 Eylül 13
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemek amacıyla; Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere, yüksek lisans veya doktora öğrencilerine, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilere yönelik olarak yürürlüğe konulan Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı açılış konuşmasını  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çorum İl Müdürü Murat Ocak ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çorum İl Müdürü Murat Ocak, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Üniversitelerin işlevlerini üç başlık altında açıklayarak, Üniversitelerin öğrenci ve beraberinde sektörü yetiştirmek, bilim üretmek ve sahip olduğu teknolojik ARGE ile toplumun ihtiyacı olan somut projeler yapmak olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan da, “Üniversite olarak bizler bilimselliğimizle öne çıkıp sanayicilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve bu işleri yerine getirecek elemanı yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Yenilik ve yenilikçilik olan inovasyonun hayal, bilgi ve teknolojik beceri ile bir araya geldiğini  ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu buluşların ticarileşerek ekonomik katma değer sağlandığını ve bu bağlamda fikir, proje ve ürün oluştuğunu belirterek, üniversiteler ile sanayicilerimizin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu güç birliğine en iyi örneklerden birinin de üniversiteler bünyesinde kurulan Teknokentler olduğunu açıklayan Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin dünyada bu trendleri doğru yakalayan, doğru uygulayan bir üniversite olduğumuzu ifade ederek Üniversitemiz bünyesinde yapımına başlanan Merkez Laboratuvarımız ve Üniversitemizde kurulacak Teknokent ile Üniversite Sanayi işbirliğinin bu somut atılan adımlarla daha da güçleneceğini belirtti.

Günümüzde ne yapacağınızı biliyorsanız, özgün bir projeniz varsa; lisans öğrencisinden profesöre kadar eğitimin her kademesinde yer alan herkese devlet desteği olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “doğru iş yapıyorsanız, kaynak sorunu yok” dedi. Üniversitemiz bünyesinde de Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi vasıtası ile akademik araştırmalara destek sağlandığını belirten Prof. Dr. Alkan, “ARGE zordur, meşakkatlidir ama kendimizi, şehrimizi, Ülkemizi geliştirmek istiyorsak ARGE yapmalıyız; düşünceler projelerle reel hayata döndüğünde katma değer sağlıyor” dedi.

Program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Şube Müdürü Haydar Ali Baş’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına ilişkin yapmış olduğu bilgilendirme sunumu ve sonrasında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Ahmet Bakal’ın ve YSC Robotik Firmasından Yasin Can’ın tecrübe paylaşımları ile sonlandı.

Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum