Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret

14 Ocak 14
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 13 Ocak 2013 Pazartesi günü Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü akademik personeli ile bir araya geldi.

İlk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’in Rektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade eden açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Fen Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden akademik personel iştirak etti.

Rektörümüz Fen Edebiyat Fakültesi’nde Biyoloji Bölümü tarafından hazırlanan insan anatomisi ve canlılar âlemine dair ayrıntıları içeren sergiyi de gezerek Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Rektör danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Salur’dan bilgi aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ikinci ziyaretini ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne yaparak İktisat Bölümü öğretim elemanları ile bir araya geldi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ziyaret ettiği her iki Fakültemizde de Üniversitemizde yapılan çalışmalar, geçmiş yıla yönelik değerlendirmeler ile gelecekte hedeflenen ve girişimde bulunulan projeler hakkında Fakülte öğretim elemanlarını bilgilendirdi. Konuşmasını çok sayıda görselle destekleyen Rektörümüz, Kuzey Kampüs alanının uçaktan çekilmiş görüntüsü üzerinden yapılacak binaların neler olduğunu, master plan içinde nelerin tasarlandığını izah etti. 350.000 m2 alanın hiç de azımsanmayacak bir büyüklüğe tekabül ettiğinin altını çizdi. Ayrıca inşaatı devam etmekte olan MYO, HÜBTUAM ile Alaca MYO ve 2014’te inşaatına başlanacak olan Sungurlu MYO’da nasıl sonuç alındığı ve gelinen noktalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ideal düzeyde olması kaydıyla hedeflenen maksimum öğrenci sayısının 20-25 bin olduğunu belirten Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda Çorum’a yeni fakülte ve merkezler kazandırma hedeflerinin devam ettiğini sözlerine ekleyerek bu fakülte ve merkezlerin neler olduğundan bahsetti.

Prof. Dr. Alkan konuşmasının devamında HUZEM, HİTİTSEM kapsamında yapılan çalışmalar, öğrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasının oluşturulması, Merkez Kütüphane’nin elektronik kaynaklarından isteyen akademisyenlerin Üniversite dışından da yararlanabilmeleri, programlara yabancı dilde derslerin eklenmesi, yayın teşviki gibi konulara yer verdi. Üniversitemiz akademisyenlerinin proje ve yayın sayılarındaki artışı istatistiki verilerle gösteren Prof. Dr. Alkan, özellikle yurt dışı imkânından yararlanarak eğitim almayı, ders vermeyi ve yayın yapmayı çok önemsediklerini dile getirdi.

Rektörümüz “büyük balığın hantal olduğu için avlanmasının da kolay” olduğu örneği üzerinden büyük üniversitelerde yaşanan güçlük ve sıkıntıların genç ve “bir dünya üniversitesi” olma hedefiyle yola çıkan Üniversitemizde yaşanmadığını, aksine çalışmak ve üretmek isteyen tüm akademisyenlerimiz için büyük avantajların bulunduğunu ve BAP, BEDEK, Mevlana, Erasmus gibi programlar kapsamındaki fırsatları tez elden çok iyi kullanmak gerektiğini vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasının sonunda Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim elemanlarına katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek Üniversitemizde her ne başarılıyorsa el birliği gönül birliği içinde hep birlikte çalışılarak başarıldığı mesajını verdi.

Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
Rektörümüzden Akademik Birimlerimize Ziyaret
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum