Üniversitemizin BAP Destekleri 1.309.545 TL’ye Ulaştı

02 Ocak 14

Üniversitemiz bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük önem vermekte olup, bu kapsamda çalışmalar yapan öğretim elemanlarımıza Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla imkanlar ölçüsünde azami destek vermektedir. Söz konusu desteklerle, Üniversitemizde araştırmaya yönelik proje kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliğin arttırılması ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

BAP Birimimiz 2010 yılında yalnızca 46.590 TL bütçesiyle 14 projeye destek verebilirken, 2013 yılında bütçesi 1.309.545 TL’ye çıkarak çok daha büyük bütçeli 62 proje desteği sağlamıştır. Projeler için sağlanan imkanların artmasıyla birlikte Üniversitemizdeki araştırma potansiyeli harekete geçmiş olup, Üniversitemizin bilimsel alanda daha da güçlenerek, yayın sayımızın da artmasına katkı sağlayacaktır.

Uluslararası platformda öne çıkan üniversitelerin önemli yönlerinden bir tanesinin de AR-GE (Araştırma-Geliştirme) faaliyetleri olduğu düşünüldüğünde, koyduğumuz somut hedefler doğrultusunda verdiğimiz desteklerle Birimlerimizden gelen proje başvuru sayılarının her geçen gün daha da artacağına ve potansiyelimize uygun hem nitelik hem nicelik açısından daha fazla sayıda proje yapacağımıza gönülden inanıyoruz. Bu kapsamda öğretim elemanlarını teşvik ederek, proje üretimini güçlendirmeyi hedefleyen Üniversitemiz yaptığı çalışmalarla proje üretkenliği ve uygulanabilirliği konusunda önemli adımlar atmaktadır.

 

2014 Bütçe Gerçekleştirmesi

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum