Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan San-Tez Projesine Onay

22 Ocak 14

Üniversitemiz ile Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının ortaklaşa sunduğu  “Borik Asit Katkılı Silikat Enjeksiyonlarının Enjeksiyon Özellikleri ve Kum ve Silt Formasyonlara Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması” başlıklı San-Tez proje önerisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülerek desteklenmesine karar verilmiştir.
 

Proje ekibi Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Dursun Ali Köse ve Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünden Öğr. Gör. Eyübhan Avcı ile Üniversitemizden bir bursiyer yüksek lisans öğrencisinden oluşmaktadır.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum