Üniversitemiz Kimya Mühendisliği Doktora Programı Onaylandı

06 Ocak 14

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki teklifler 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Doktora Programı’nın açılması uygun görülmüştür.

Hammadde ve kimyasalların yararlı ve değerli ürünlere dönüştürülmesini büyük ölçekte gerçekleştiren çok disiplinli bir mühendislik dalı olan Kimya Mühendisliği Bölümü, evrensel nitelikte verdiği eğitim ile öğrencilerine en güncel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yaptığı araştırmalarla kimyasal teknolojide gelişmeler sağlayarak, topluma da hizmet eder. Bu çerçevede Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında açılan Doktora Programımız ile ileri seviyede bilimsel araştırmaların yapılabilmesi, kimya mühendisliği alanındaki spesifik konuların derinlemesine çalışılması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu işbirliği çerçevesinde yaptırılacak tezler ile teknolojinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlanması mümkün olacaktır. Bu sayede endüstriyel ve akademik tüm sektörlerde atılım yapabilen, verimlilik ve rekabet üstünlüğü sağlayabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve bulguları yorumlayarak uygulamaya aktarabilen kimya mühendisleri yetiştirilecektir.

Üniversitelerde, AR-GE çalışmalarının yapılması ve alanıyla ilgili sorunların bilimsel yaklaşımlarla çözümü noktasında lisansüstü programların son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte bir üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştiren en önemli unsurlardan birisi de yürütülen doktora programlarıdır. Günümüzde bu programlar sadece üniversitelerde akademisyen olmak isteyenler için değil, iş dünyasında, kariyerlerinde daha iyiyi hedefleyenler için de büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçten hareketle Üniversitemizde son yıllarda pek çok yeni lisansüstü program açılmıştır. 2010 yılında Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde toplamda 2’si doktora olmak üzere 10 ayrı programda 139 öğrencimize lisansüstü eğitim verilirken, bugün itibariyle 7’si doktora olmak üzere 22 programda 771 öğrencimizle eğitim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum