Yurtdışı Desteklerinden Yararlanan Öğretim Elemanlarımızın Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

06 Ocak 14

Bir dünya üniversitesi olma hedefiyle çıktığı yolda hızlı adımlarla ilerleyen, fiziki sınırların neredeyse kalktığı dünyada hemen her şeyde olduğu gibi eğitimde de uluslararasılaşma kavramına inanan Üniversitemiz, öğretim elemanlarımızın diğer üniversitelerdeki meslektaşlarıyla bilgi birikimlerini paylaşmalarını ve ortak çalışmalara imza atmalarını sağlamak amacıyla kısa ve uzun süreli yurt dışı destekleri vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarına bildiri/tebliğ sunmak üzere kısa süreli uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere (kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform vb.) katılım desteği verilmekle birlikte 3 ay ve üzeri uzun süreli yurtdışı çalışmalarına da YÖK’ten ve Üniversitemiz kaynaklarından destekler verilmektedir. Diğer yandan, başta Erasmus değişim programı olmak üzere diğer işbirliği anlaşmaları kapsamında da çok sayıda personelimiz yurtdışına çıkmaktadır. Hedefimiz her bir akademisyenimizin yılda en az bir kez yurtdışında bilimsel etkinliklere aktif olarak katılmasını sağlamaktır. 2010 yılında yurtdışı destek programlarından yararlanan öğretim elemanı sayımız 69 iken, bu rakam %245 artarak 2013 yılında 238’e ulaşmıştır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum