Üniversitemiz BAP Biriminden Altyapı Proje Destekleri Devam Ediyor

02 Aralık 14

Üniversitemizin eğitim birimlerinin bilimsel araştırma, laboratuvar ve eğitim altyapılarını güçlendirmek, altyapı eksiklerini hızla gidermek ve özellikle eğitim amaçlı kullanılacak laboratuvarlarımızı teknolojik açıdan yenilemek, eksiklerini gidermek amacıyla 2013 yılında uygulamaya konulan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Altyapı Proje Destekleri verilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda kısa bir süre önce gerçekleştirilen BAP toplantısında yedi birimimize daha yaklaşık 1,800,000 TL’lik destek verilmesi onaylanmıştır. İlk kez uygulmaya başlanılan bu destekler kapsamında geçtiğimiz yıl; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Fizik Bölümü ve Biyoloji Bölümü olmak üzere birimlerimize yaklaşık 2,400,000 TL’lik destek verilmişti. Söz konusu desteklerle, yeni kurulan Üniversitemizin fiziki altyapısı hızla güçlenmekte ve böylelikle akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz daha donanımlı laboratuvarlarda araştırma/ders yapma imkânı sağlanmış olmaktadır. Bundan sonrasında da, bu kapsamda bütçe imkânları çerçevesinde her bir birimimize en az bir kez olmak üzere destek verilerek, altyapılarını oluşturmaları ve/veya güçlendirmeleri sağlanacaktır.

Son yapılan BAP toplantısı sonucu desteklenmesi onaylanan projeler ve destek miktarları izleyen tabloda verilmiştir. 

BAP Birimimiz 2010 yılında yaklaşık 47.000 TL’lik bütçesiyle 14 projeye destek verlirken (proje başına verilen ortalama destek miktarı 3.350 TL), Üniversitemizde bugün tek bir projeye verilen destek miktarı neredeyse 2010 yılı toplam BAP bütçesine ulaşmıştır. Öğretim elemanlarımıza 2014 yılının ilk 11 aylık döneminde 7 farklı BAP proje türünde 90 projeye, 4,575,922 TL tutarında destek verilmiştir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum