Teknik Bilimler MYO’da Program Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

24 Aralık 14
Teknik Bilimler MYO’da Program Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Bitki Koruma Programı” açılması konusundaki teklifimiz; 25.11.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ara eleman yetiştirme noktasında önemli bir işleve sahip olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, her geçen gün istihdam odaklı yeni bölümleriyle sadece nicel olarak değil, nitelik olarak ta yükselişine devam ediyor.

Gerek ilimizin, gerekse ülkemizin daha hızlı büyüyüp gelişmesi ve küresel pazarda rekabet edebilirliğinin artması için vazgeçilmez bir unsur olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve değişen durum karşısında her anlamda revizyona giderek fiziki mekânlarında da hızla iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kısa bir süre önce temelleri atılan ve yakın bir zamanda da en son teknoloji ile donatılarak modern tasarıma sahip prestijli binaları hizmete girecek olan Meslek Yüksekokulumuz yeni binaları ile de gelişimini sürdürmeye hızla devam edecektir.

Bitki Koruma Programının Amacı;

Dünyada ve ülkemizde sağlıklı tarım ürünlerine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Tarım ürünlerinde pestisit kalıntı denetimleri yapılarak ürünlerin ihracat işlemlerinde ülkelere girişlerine izin verilmektedir. Bu nedenle tarımsal ürünler yetiştiren işletmelerde Bitki Koruma mezunları ( Mühendis veya tekniker) tercih edilmektedir. Bu bölümde zararlı böceklerin, haşerelerin, hastalık etmenlerinin ve yabancı otların tanınması ve mücadele yöntemleri ile ilgili dersler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Bitkisel üretim sırasında karşılaşılan zararlı, hastalığa neden olan etmenler (fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vd.) ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, modern yöntemler ile çözebilecek olan ziraat mühendisleri ve tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak nitelikli eleman ( Ziraat teknikeri) yetiştirmektir. Bitki koruma programı ile birlikte öğrenciler aktif ve pasif bitki koruma yöntemleri olarak iki bölüme ayrılan mücadele yöntemlerini öğrenecekler, bu yöntemlerde kullanılan canlı gruplarını ve diğer yöntemleri tanıyacak ve uygulama imkanı bulabileceklerdir. Programın açılıp eğitim öğretime başlaması ile öğrenciler doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olacaklardır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum