Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayımız Artıyor

04 Aralık 14

Üniversitemiz bünyesinde yer alan akademik ve idari birimlerde görev almak üzere başvuruda bulunan öğrencilerimizden 300’ü kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Üniversitemizin Üniversite Bilgi Sistemi (HUBİS) aracılığıyla yer ve zamandan bağımsız olarak on-line yapılan başvurularda öğrencilerimizin talepleri, birimlermizden gelen istekler doğrultusunda değelendirilmiştir ve sonuçlandırılmıştır.

Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki zamanlarında üniversitemizin pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uuslarası ilişkiler, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek de verilirken, esas olarak daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkânı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarına da yansıyacaktır.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan  Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kısmı zamanlı öğrenci çalıştırılması uygulamasını çok önemsediklerini, kesinlikle salt maddi destek vermeye dönük bir burs uygulaması olmayan bu uygulama sayesinde öğrencilerimizin çalıştıkları bu süreçte kendilerini geliştirme imkanı kazandıklarını, daha mezun olmadan ciddi şekilde tecrübe sahibi oduklarını, iş yaşamına bir adım önde başlayacaklarına inandıklarını söyledi. Üniversitemizde çalışan kısmi zamanlı öğrencilerimizin sayısı 2010 yılında 80 iken, bugün itibariyle programdan yararlanan öğrenci sayısı % 275’lik bir artışla 300’e ulaştığını söyleyen Rektör Prof.Dr. Alkan, kısmı zamanlı öğrencilerimize aynı zamanda ciddi miktarlarda maddi destek de verildiğini ifade etti.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum