Enstitülerimiz Büyümeye Devam Ediyor

09 Aralık 14

Günümüzde üniversiteler lisans düzeyinde uluslararası standartlara göre eğitim vermenin yanı sıra, bünyelerindeki lisansüstü programları aracılığıyla da ulusal/uluslararası düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Ülkelerin stratejik olarak da önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek olup, yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla da tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilecektir. Mevcut öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına göre, Türkiye'nin öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ortalaması olan 16'ya ulaşabilmesi için 20 bini doktoralı öğretim üyesi olmak üzere yaklaşık 45 bin öğretim elemanına ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, bu konuda ülkemiz enstitülerine büyük görevler düştüğü ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yılda yaklaşık 4.500 civarında doktora mezunu verilirken; ABD'de 61 bin, Rusya'da 27 bin, Almanya'da 25 bin, Japonya ve Birleşik Krallık'ta 17 bin civarında doktora mezunu verilmiştir. Bu rakamlara bakıldığında, lisansüstü eğitiminin ülkemizin bilimsel ve akademik geleceği açısından da ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle yapılan ortak lisansüstü programları aracılığıyla enstitülerimizde her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir.

2010 yılında 5 yüksek lisans programında 90 öğrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 11 yüksek lisans, 5 doktora programı olmak üzere 16 lisansüstü programda 870 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. Benzer şekilde, 2010 yılında 4 yüksek lisans programında 60 öğrenciye sahip olan Fen Bilimleri Enstitüsünde ise bu yıl itibariyle 6 yüksek lisans, 2 doktora programı olmak üzere toplam 8 lisansüstü programda 249 öğrenci ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Böylelikle her iki Enstitümüzde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 150 öğrenci ile başladığımız lisansüstü eğitimimize 17’si yüksek lisans, 7’si doktora programı olmak üzere toplam 24 programımızda 1.119 öğrencimiz ile devam etmekteyiz. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma, gerekse farklı disiplinlerde çalışmalar yapma fırsatı da verilmektedir.

Enstitülerimizde yaşanan bu hızlı gelişim tezli programların yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan tezsiz yüksek lisans programları ile öğrencilerimize yeni alternatifler sunarak devam etmekte olup, sadece yüz-yüze eğitim ile değil, Uzaktan Eğitim yöntemiyle de lisansüstü eğitime başlanılması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Diğer yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi de büyümeye devam etmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM ve International COPERNICUS veri tabanları başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası yedi indeks tarafından taranan dergimiz, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak bilimsel çevrelerce yakından takip edilmeye başlanmıştır.  Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanacak olan “Hittite Journal of Science and Engineering” isimli ve yayın dili İngilizce olan dergimizin yayın çalışmaları da son aşamaya gelmiş olup, yakın zamanda yayınlanacaktır.

Bilgi toplumuna dönüştüğümüz günümüzde artık üniversitelerin rolleri ve görevleri değişmiş olup, üniversitelerden toplumlarına bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağlamaları beklenir hale gelmiştir. Üniversitemizin ilimizde kurduğu yakın diyaloglar sonucunda sadece kendi öğrencilerimiz değil, ilimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlileri, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek adamlarımız, sanayicilerimiz ve işadamlarımız da kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak, ilimizde bir sinerji oluşturmak üzere lisansüstü programlarımızda eğitimlerini sürdürmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum