OKÜP Toplantısı Samsun’da Yapıldı

17 Şubat 14
OKÜP Toplantısı Samsun’da Yapıldı

Kısa adı OKÜP olan Orta Karadeniz Üniversiteleri Akademik İşbirliği Platformu Enstitü Müdürleri toplantısı 14 Şubat 2014 Cuma günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantıya Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ve Sosyal Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Coştu katıldı.

Daha önce OKÜP Üniversite Rektörleri düzeyinde yapılan ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da katıldığı toplantılarda, birimler arasında akademik işbirliği konusunda çalışmalar yapılması kararı alınmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerin değişik birimlerinin bir araya gelerek protokol kararları gereği somut işbirliği adımlarının atılması planlanıyor.

Bu bağlamda Samsun’da yapılan çalışma toplantısında bir araya gelen Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri önceden belirlenen gündem maddelerini görüşerek karşılıklı program açma protokolleri, uluslararası dergi yayınlanması, Yöksis bilgileri, merkez laboratuvarları, araştırma merkezlerinin envanter durumları, Enstitü müdür ve müdür yardımcılarının özlük hakları konularında fikir alışverişinde bulundular.

Bir sonraki toplantının ise Üniversitemiz ev sahipliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Çorum’da yapılması kararlaştırıldı.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum