“Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü” Açılmasına YÖK’ten Onay

20 Şubat 14

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü” açılması konusundaki teklifimiz; 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünün Amacı;

Yoğun rekabet koşulları altında olan işletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetleri, 21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ile daha zor şartlarda sürdürülmektedir. Bu şartlar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmelerin daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen, sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerle işletmelere katma değer sağlayabilecek işgörenlerin istihdam edilmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle, ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerine yanıt vermek Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü'nün temel amacını oluşturmaktadır. Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde görev yapacak, muhasebe ve denetim konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, yabancı dil bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu hususlar göz önüne alındığında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içinde açılacak Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nün, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek kamu sektöründe ve özel sektörde muhasebe ve denetim konularında uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek uluslararası ticaret ve lojistik alanında uygulamaya hakim, uzmanlaşmış bireyler yetiştirmenin yanında; denetim alanında da yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve nitelikli uzman elemanlar yetiştirmesi planlanmaktadır.

Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunarak; sektörde gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı verecek ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi ile ilgili konular ağırlıklı olmak üzere işletme, iktisat, finans, vergi, matematik, istatistik, hukuk, pazarlama ile bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki uygulamalar konusundaki son gelişmeler aktarılarak; muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandırılmak suretiyle yerinde ve doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmek istenmektedir.

Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, Uluslararası Ticaret ve Lojistiğin uluslararası düzeyde yaygınlaşması nedeniyle, öğrencilerin mesleki ilişkileri sürdürülebilecek düzeyde iyi derecede en az bir yabancı dile hakim olmaları için yabancı dil öğrenimi tüm eğitim süresince devam ettirilecektir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum