Enstitülerimiz Büyümeye Devam Ediyor

24 Şubat 14

Günümüzde üniversiteler lisans düzeyinde uluslararası standartlara göre eğitim vermenin yanı sıra, lisansüstü programlar aracılığıyla da eğitimle birlikte ulusal/uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve ürettiği bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri ülkesinin ve insanlığın yararına kamuoyuyla paylaşmak yükümlülüğüne sahiptir.

Yükseköğretimin bir parçası olan ve gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarılması gerekse nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında fonksiyonları olan lisansüstü eğitim stratejik öneme sahip olup, bir ülkenin hem uzman insangücü ihtiyacı için hem de akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Bilim, teknoloji ve patent üretecek araştırmacı ve kalifiye iş gücü yetiştirmek, AR-GE çalışmaları yaptırmak lisansüstü eğitimle mümkün olabilmektedir. Bu bilinçten hareketle, küresel çapta rekabet edebilir bir akademik kurum olabilmek için Üniversitemizin lisansüstü eğitime bakışı ve verilen önem, Enstitülerimiz bünyesinde her geçen yıl açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılmasına dönük gerçekleştirilen çalışmalarımızla bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında 5 yüksek lisans programında 82 öğrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 9 yüksek lisans, 5 doktora programı olmak üzere 14 lisansüstü programda 749 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. Benzer şekilde, 4 yüksek lisans programında 60 öğrenci ile eğitime başlayan Fen Bilimleri Enstitüsünde ise bu yıl itibariyle 5 yüksek lisans, 2 doktora programı olmak üzere toplam 7 lisansüstü programda 199 öğrenci ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Böylelikle her iki enstitümüzde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 142 öğrenci ile başladığımız lisanüstü eğitimimize bugün 21 programda 948 öğrenci ile devam etmekteyiz.

Enstitülerimizde bu gelişmeler devam edecek olup, özellikle Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde tezsiz ve uzaktan eğitim ile lisansüstü eğitimine de başlanması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum