Etkili Sunum Teknikleri Konulu Konferans İlgi Gördü

24 Şubat 14
Etkili Sunum Teknikleri Konulu Konferans İlgi Gördü

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri konulu konferans Rektörlüğümüz konferans salonunda 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da katıldığı programın açılış konuşmasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Enstitü etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uğraşanların elde ettikleri bilgileri meslektaşları ve kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu taşıdıklarını, bunun ise günümüzde ayrı bir disiplin haline geldiğini belirten Prof. Dr. Evkuran, bilmek ile bildiğini paylaşmak ve sunmak arasında bariz bir fark bulunduğunu, bilgi aktarırken teknolojinin etkin ve doğru kullanımının hepimiz için kritik değer taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Evkuran verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, konferans konuşmacısı Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ’ya ve katılımcılara teşekkür etti.

Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça “Etkili Sunum Teknikleri” konulu konferansında beden dili, ses, görüntü, duruş, renk kullanımı, doğru slayt seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleştirilebilmesinde, sunum yapan kişinin iletişim kurabilme yeteneğinin, konuya yönelik hazırlığının ve inancının önemine işaret etti. Özenle kullanılan sözel/yazılı ifadenin, anlamlı beden dilinin ve teknolojik görsel-işitsel araçların desteğinin etkili bir sunum için önemli olduğunu vurguladı. Konuşmasına, sunum öncesi, sunum sırasında ve sunum sonrasında yapılması gereken hususlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumda, konuşmacının kıyafetinin nasıl olması gerektiği, heyecanın nasıl üstesinden gelineceği, görsel sunumun nasıl hazırlanması gerektiği konuları üzerinde durarak, konuşmacı ile dinleyiciler arasında gerçekleşecek göz temasının, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanımının öneminden bahsetti. Doç. Dr. Akça son olarak, sunum yapılan mekanın fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisinden bahsetti.

Konferansın sunum bölümünden sonra dinleyicilerin soru ve katkılarıyla devam eden programın sonunda Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça’ya teşekkür etti.

Etkili Sunum Teknikleri Konulu Konferans İlgi Gördü
Etkili Sunum Teknikleri Konulu Konferans İlgi Gördü
Etkili Sunum Teknikleri Konulu Konferans İlgi Gördü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum