Üniversitemizde “Bilimsel Üretkenlik” Artıyor

25 Şubat 14

Üniversitelerin araştırma işlevlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli ölçütlerden birisi de, Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır.

Bu çerçevede dünya bilim literatüründeki en önemli uluslararası atıf dizini olan, Üniversitemizin de üye olduğu “Web of Science”ın verilerine göre Üniversitemiz “bilimsel üretkenlik”te her geçen yıl önemli gelişmeler kaydetmiş olup, yüksek saygınlığa sahip dergilerde Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan bilimsel yayın sayımız 2010 yılına göre yaklaşık %113 artarak, 81’e ulaşmıştır.

Üniversitemizde pek çok alanda olduğu gibi, birimlerimizin ve öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışma altyapılarının güçlendirilmesi için de ciddi destekler ve çalışmalar yapılmaktadır. BAP bütçe ve desteklerindeki artış ve proje çeşitliliği, sürekli geliştirilen laboratuvar altyapımız, yurtiçi-yurt dışı destekler, dijital kütüphane ağırlıklı yönelim ile 7/24 ulaşılabilir kütüphane, internet altyapısındaki iyileştirmeler, tüm Üniversitemizde sağlanan bilişim altyapı desteği gibi destekler sonucunda yayın çalışmalarımızda da olumlu gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir.

Yaptığı her türlü bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizin adının dünyada duyurulmasını sağlayan tüm akademisyenlerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum