Darülfünun İlim, Kültür ve Sanat Kulübü "Kırk Hadis" Adlı Eseri Tahlil Etti

26 Mart 14
Darülfünun İlim, Kültür ve Sanat Kulübü "Kırk Hadis" Adlı Eseri Tahlil Etti

Darülfünun İlim, Kültür ve Sanat Kulübü'nün düzenli hale getirdiği kitap tahlil programlarının altıncısı gerçekleştirildi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Arş. Gör. Ömer Dinç'in oturum başkanlığında İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Osman Saraç ve Muhammet Emin Aydın tarafından icra edildi.

Kuruluşunun birinci yılına giren kulüp üyelerinin konferans, bilgi amaçlı geziler, hat sergisi ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen Arapça bilgi yarışması gibi etkinlikleri bulunuyor. Kulübün Üniversitemiz öğrencileri arasında gelenekselleştirdiği kitap tahlil programları ilgiyle takip ediliyor. Kulüp üyelerinin okuduğu altıncı kitap, şair ve mütefekkir kimliği ile tanınan İsmet Özel'in "Kırk Hadis" adlı eseriydi.

“Bir hadis-i şerifin bir şairle ne ilgisi olduğunu, bir hadisin bir şaire neler ilham ettiğini, bir hadisin bir şaire hangi bakımdan ikramda bulunduğunu öğrenmek hoşunuza gidecekse doğru yere geldiniz” serlevhasıyla ilan edilen etkinlik müzakerecilerin değerlendirmeleriyle devam etti.

Kitabın kırk hadisi ele almakla kalmayıp sünnetin bağlayıcılığına da işaret ettiğini ifade eden Arş. Gör. Ömer Dinç şöyle dedi: “Bir Müslümanın Hz. Peygamberin zatında somutlaştırdığı hayatı nasıl yaşamamız ve anlamlandırmamız gerektiğini eserinde işleyen Özel, İslam’ın sosyal yönlerinin önemi, bir müslimin bir gayr-i müslimden hangi hususlarda üstün olduğu, toplumdaki adaletsizlikleri ciddiye alışı, İslam’a göre idarecilerin aynı zamanda Allah’a karşı sorumlu olduğu gibi konuları vurgu yapmaktadır. Eserde fıkıhla ilgili hadislere yer verilmeme nedeni de günümüzün yitiği olan ahlak, infak, toplumsal sorunlara karşı net bir İslami tavır gibi hususların şair tarafından önemsenmiş olmasıdır. Bu yaklaşımları hayatın içinden bir şairin ruhu, edebi üslubu, duyguları ile harmanlayışı çerçevesinde okumak, eserin ayrıcı niteliklerindendir.”

Sözlerine “sünneti esas alan böyle bir eseri tahlil etmem teklif edildiğinde tereddütsüz kabul ettiğini” söyleyerek başlayan M. Emin Aydın bir şair ile bir hadisin ilgisini “merak bir devrimcinin hazırlığıdır” mısraında bulduğunu dile getirdi. Toplumsal dönüşüme çağrının yer aldığı kitap, bir edebiyatçının da din hakkında fikir serdedebileceğini göstermektedir.

Özel’in derlediği bazı hadisleri örneklem olarak ele alan Osman Saraç, Münafıkların alametleri ve Fetihten sonra hicretin olmaması konularına değindi. Hadislerin daru’l-islam olan bölgelerdeki toplumsal yükselişe ve buralarda yaşayan kişilerin sorumluluğuna işaret ettiğini ifade etti. Kitap tahlil etkinliği müzakerelerin ardından soru-cevap faslı ile tamamlandı.

Kulüp danışmanı Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu kitap etkinliklerinin düzenli olarak devam edeceğini, bu çalışmaların ileriki safhalarında yazar-okur buluşmaları tarzında planlandığını, bu etkinliklere tüm kitap dostlarını beklediklerini ifade etti. Kulübün yedinci olarak tahlil edeceği eser ise Abdurrahman Arslan’ın “Yeni Bir Anlam Arayışı” adlı eseri. 

Darülfünun İlim, Kültür ve Sanat Kulübü "Kırk Hadis" Adlı Eseri Tahlil Etti
Darülfünun İlim, Kültür ve Sanat Kulübü "Kırk Hadis" Adlı Eseri Tahlil Etti
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum