“Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaşım” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

28 Mart 14
“Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaşım” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Tıp Fakültemiz eğitim etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yıldırım tarafından “Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaşım” konulu konferans verildi. Konferansa Tıp Fakültemiz öğretim üyeleri, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, uzmanları ve personelinin yanı sıra Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı ve Cezaevi Hekimleri de katıldı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şebnem Gülen, Üniversite’nin sosyal sorumlulukları çerçevesinde bu etkinliklerin düzenlendiğini, bilgileri yalnızca fakülte personeli ile değil Çorum’da çalışan tüm sağlık personeli ile paylaşmayı istediklerini; Çorum’da Adli Tıp Uzmanı bulunmamasının yarattığı sıkıntının farkında olduklarını, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini umduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yıldırım, konuşmasında hekimlerin mesleki, idari, cezai ve hukuki sorumlulukları olduğunu ancak bu sorumluluğun hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet bağı olması durumunda gerçekleşeceğini belirtti. Tüm girişimsel tetkik ve müdahalelerde hastanın onamının alınmasının şart olduğunu yalnız acil durumlar, hastanın şuurunun ortadan kalktığı durumlar, doğal afetler, çok sayıda yaralının olduğu toplu kazalar, hastanın onam istememesi (yazılı ve tanık huzurunda), hastayı aydınlatmanın hasta sağlığı açısından risk taşıdığı durumlarda bu onamın gerekmediğini vurguladı. Ayrıca hastanın hastaneye başvurduğu anda gerçekleşecek olan basit işlemler ve basit tıbbi girişimler (enjeksiyon, pansuman, sonda takılması gibi) için de onama gerek olmadığını söyledi. Konferansın ikinci yarısında adli vaka örneklemlerinin alımı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yıldırım, bu örneklerin hekim veya hekim gözetimindeki bir sağlık çalışanı tarafından alınabileceğini ancak burada da bazı istisnalar haricinde örnek alınacak kişinin rızasının gerektiğini ifade etti.

Toplantının sonundaki soru-cevap kısmında Çorum Cumhuriyet Savcısı Ersin Taşkazan da Ceza Usul Kanunu’ndaki uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Katılımcılar tarafından bu tür toplantıların devam etmesi temennisiyle toplantı sona erdi.

“Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaşım” Konulu Konferans Gerçekleşt
“Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaşım” Konulu Konferans Gerçekleşt
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum