Osmancık Ömer Derindere MYO’ya Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

31 Mart 14

Üniversitemiz Osmancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan “Harita ve Kadastro” programına 30, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programına 40 öğrencinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında alınması konusundaki teklifimiz, 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Üniversitemiz bünyesinde açılan istihdam odaklı programlara, YÖK tarafından yapılan öğrenci alım onaylarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Harita ve Kadastro” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programının ilimize ve bölgemize önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Osmancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yılı itibari ile 4 tane program mevcutken bugün itibari ile Yüksekokulumuz bünyesinde; “Elektronik Teknolojisi”, “Bilgisayar Programcılığı”, “Büro Yönetimi ve Yönetici

Asistanlığı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”,  “Lojistik”, “Harita ve Kadastro” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programları olmak üzere toplam 7 program bulunmaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum