MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı

06 Mart 14
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı

Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen “Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın,  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz’ün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay’ın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın ve Çorum Valisi Sabri Başköy’ün yapmış oldukları açılış konuşmaları ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, katılımcıları selamlayarak, “Ülkemizin dört bir yanından aramıza gelen çok değerli yönetici arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, böylesine önemli bir toplantıda sizlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz” dedi.

Etkinliğin Üniversitemizde yapılması noktasında çok değerli katkılarından dolayı MEB yetkililerine ve YÖK Başkanına teşekkürlerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, günümüzde en büyük sorunun yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çekerek “Bir sanayi şehri olan Çorum’da sanayicilerimizle yapılan yakın görüşmelerde bizlerden ısrarla yetişmiş, kalifiye uzman arkadaşlarımızı hem staj aşamasında hem de mezuniyetleri sonrasında  derhal işe alabileceklerini” söylediklerini ifade etti.

İyi bir formülasyonla çok önemli bir potansiyele sahip olan Meslek Yüksekokullarını gerçekten olması gereken şekline getirilmesi noktasında bu toplantı ile iyi bir yol haritası çizileceğine inandığını açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini de dikkate aldığımızda toplantının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

OKA Üniversiteler Platformu adı verilen bölgesel  bir yapılanma ile çevre illerde bulunan Üniversitelerle çok ciddi işbirliği içerisine girildiğini ve bu iş birlikleri  sonucu ortak projelere imza atıldığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Güç birliği içerisinde bölgemizdeki MYO’lar  daha iyi konuşlandırılarak ileriye dönük yetişmiş ara eleman noktasındaki çok ciddi sorunu çözebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Üniversite olarak sanayicilerimizle ortak bir işbirliğini sağlama yoluna gidildiğini ve kısa bir süre önce organize sanayi bölgesinde kurulacak TEKNOKENT ihalemizin tamamlanarak birkaç haftaya kadar da temel atma törenini gerçekleştirileceğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, TEKNOKENT’in çok ciddi bir ara kesit oluşturarak güzel hizmetleri yerine getireceğini belirterek inşaatı devam etmekte olan Merkez Laboratuvarımızın da Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin gelişmesinde büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Üniversitemize ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunarak konuşmasını sonlandıran Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın konuşmasının ardından sırasıyla kürsüye gelen Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Vali Sabri Başköy birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından organizasyona katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alkan tarafından; Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz’e, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mahmut Özer’e, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Durmuş Günay’a, Prof. Dr. Mehmet Şişman’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

İki gün sürecek etkinlikte; meslek yüksekokullarının yapısı, eğitim kalitesi, beklentiler ve eğitimden istihdama geçişte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. 

MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı Başladı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum