MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi

07 Mart 14
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen “Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz’ün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay’ın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın ve Çorum Valisi Sabri Başköy’ün yapmış oldukları açılış konuşmaları ile başladı.
 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, katılımcıları selamlayarak, “Ülkemizin dört bir yanından aramıza gelen çok değerli yönetici arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, böylesine önemli bir toplantıda sizlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz” dedi.
 
Etkinliğin Üniversitemizde yapılması noktasında çok değerli katkılarından dolayı MEB yetkililerine ve YÖK Başkanına teşekkürlerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, günümüzde en büyük sorunun yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çekerek “Bir sanayi şehri olan Çorum’da sanayicilerimizle yapılan yakın görüşmelerde bizlerden ısrarla yetişmiş, kalifiye uzman arkadaşlarımızı hem staj aşamasında hem de mezuniyetleri sonrasında derhal işe alabileceklerini” söylediklerini ifade etti.
 
İyi bir formülasyonla çok önemli bir potansiyele sahip olan Meslek Yüksekokullarını gerçekten olması gereken şekline getirilmesi noktasında bu toplantı ile iyi bir yol haritası çizileceğine inandığını açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini de dikkate aldığımızda toplantının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
 
OKA Üniversiteler Platformu adı verilen bölgesel bir yapılanma ile çevre illerde bulunan Üniversitelerle çok ciddi işbirliği içerisine girildiğini ve bu iş birlikleri sonucu ortak projelere imza atıldığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Güç birliği içerisinde bölgemizdeki MYO’lar daha iyi konuşlandırılarak ileriye dönük yetişmiş ara eleman noktasındaki çok ciddi sorunu çözebileceğimize inanıyoruz” dedi. 
 
Üniversite olarak sanayicilerimizle ortak bir işbirliğini sağlama yoluna gidildiğini ve kısa bir süre önce organize sanayi bölgesinde kurulacak TEKNOKENT ihalemizin tamamlanarak birkaç haftaya kadar da temel atma törenini gerçekleştirileceğini açıklayan Rektörümüz 
 
Prof. Dr. Alkan, TEKNOKENT’in çok ciddi bir ara kesit oluşturarak güzel hizmetleri yerine getireceğini belirtti. Ayrıca inşaatı devam etmekte olan Merkez Laboratuvarımızın da Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin gelişmesinde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
 
Üniversitemize ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Vali Sabri Başköy birer konuşma yaptılar: Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, Dünyada hızlı bir değişim yaşanmakta olduğunu ifade ederek bu hızlı değişimi anlamak, önlem almak ve uygulamaya koymak için çok çalışmak gerektiğini açıkladı. Konuşmasında insan kaynaklarının önemine dikkat çekerek “İnsan kaynakları noktasında stratejik fikirler geliştirilmeli” diyen Açıkgöz, meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması için Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Açıkgöz konuyla ilgili MEB’te yapılan çalışmalara ilişin bilgi paylaşımında bulunarak konuşmasını sonlandırdı.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay da mesleki eğitim üzerinde yapılan çalışmalar ve alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunarak Mesleki eğitimde temel problemin yeterli becerinin kazandırılamaması olduğuna dikkat çekti. Problemi çözme makamlarının, problemden şikayet etmek yerine, zihnini çözüm üzerine yorması gerektiğini ifade ederek “Eğer sizin elinizde hazır çözümler varsa hayat fırsatlar açıyor” diyen Prof. Dr. Günay, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin geliştirilmesi konusunda yapılacak bu çalıştaya YÖK Başkanlığının en üst düzeyde bir irade ortaya koyduğunu belirterek Mesleki Eğitimi bütün boyutlarıyla ele alınacağı bu toplantının uygulamaya dönük sonuçlar üretmesi ve başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasını tamamladı.
 
Katılımcıları selamlayarak toplantıda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, “Hepimizin yakından izlediği gibi son yıllarda yükseköğretim alanında tüm Dünyada çok önemli ve hızlı değişimler dönüşümler yaşanmakta, küreselleşmenin dinamikleri bu süreci daha da hızlandırmaktadır. Bu durum ülkelerin yükseköğretim sistemlerini hem ulusal hem de uluslararası dinamiklere göre yeniden yapılandırma süreçlerini de tetikleyerek zorunlu kılmaktadır” dedi. 
 
Dünya ve Türkiye'nin kendi iç dinamikleri sonucunda ülkemizde yükseköğretime olan talebin her geçen gün artığını ve Ülkemizin nüfus yapısıyla bu isteğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, “Bizler bunu karşılayabilmek için bir yandan yükseköğretim kurumlarının sayısını artırırken diğer yandan da kapasitelerinin artışını da teşvik ediyoruz. Tüm bunları yaparken bu büyümenin sürdürülebilir olması ve kalite süreciyle birlikte yürümesini de teşvik etmekle birlikte gerekli önlemleri almaya 
çalışmaktayız” şeklide konuşmasını sürdürdü.
 
Meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesiöncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek bu çalıştayda da Meslek yüksekokullarının, eğitim ve iş dünyasının ilgili temsilcileri tarafından masaya yatırarak MYO’ların kalite süreçleriyle ilgili yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, Ülkemizdeki meslek yüksekokullarına ilişkin istatistiki bilgi paylaşımında bulunarak, “Ön lisans eğitiminde ya da meslek yüksekokullarımızda okuyan öğrencilerimiz, yüksek öğretimde okuyanların % 30'una karşılık geliyor. Bütün sistemimizin % 30'unu mesleki ve teknik eğitim oluşturuyor” dedi.
 
MYO’ların bundan sonra nasıl büyümesi gerektiğini kalite süreçleri göz önünde tutularak; öğrenci kabul sisteminden alt yapı sorunlarına, staj konusundan uygulama ve iş yeri eğitimine, mezunların istihdamına ve meslek yüksekokullarının algı ve imaj sorunlarına kadar birçok farklı sorunun tartışılarak çözüm yolunda politikalar geliştirerek uygulamaya koymayı amaçladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, tüm paydaşlarla bu konuyu bir eylem planına dönüştürmek ve ondan sonrada Genel Kurul’da alınacak kararla bire bir politika haline getirmek istediklerini belirtti. Çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı.
 
Vali Sabri Başköy, Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili iki gün süre ile Üniversitemiz bünyesinde çok değerli hocalarımızın, çok değerli tecrübeye sahip okul müdürlerimizin, sanayi mümessillerinin ortak katılımı ile ele alınarak buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inandığını belirterek buradan çıkacak sonuçların ulusal bazda yapılacak yasal düzenlemelere dayanak teşkil edeceğini belirtti.
 
Teorik eğitimle pratik eğitimin bir araya gelmesi önemine dikkat çekerek “Toplantıda çıkacak sonuçlara pilot uygulama yapılacak olursa Çorum olarak biz hazırız” diyen Vali Başköy, “Pratik çözüm ve somut adımlarla, aranılan kaliteli işçiyi meydana getirerek sanayicimizle buluşturmalıyız” diyerek konuşmasını tamamladı.
 
Yapılan açılış konuşmalarının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay’ın “Türkiye’de Meslek Yüksekokulları, Düzenleme Çalışmaları ve Öneriler”, Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı’nın “Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Kapadokya MYO Deneyimi” ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in “MYO’larda Öğrenci Kabul Sistemi ve Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmaları ile konferans devam etti.
 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın moderatörlüğünde “MYO’lardan Beklentiler ve Eğitim - İstihdam İlişkisi” başlıklı etkinliğin I. Oturumunda; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Ahmet Alper Ege, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi’nden Alpaslan Durmuş, MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. Halim Aydın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Akgeyik konuşmacı olarak katıldılar.
 
07 Mart 2014 Cuma günü Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanı Bayram Akbaş’ın “Meslek Yüksekokullarının Mesleki Yeterlilikler Sistemi İçerisindeki Yeri” başlıklı konuşması ile başlayan etkinlik; Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas moderatörlüğünde“MYO’larda İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi: Öğretim Elemanlarının Mevcut Durumu” başlıklı II. Oturumla devam etti. II. Oturumda da; Eğitim-Bir-Sen’den Ahmet Özer, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Erkal, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Gülenç ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Güney birer konuşma yaptı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Durmuş Günay’ın moderatörlüğünde “MYO’larda Eğitim-Kalite İlişkisi: Müfredat, Altyapı ve Uygulama Modelleri” başlıklı etkinliğin son (III. Oturum) oturumunda da; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Ercan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Takım Lideri, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi (İngiltere)Üyesi David Hardy ve Kalite Uzmanı, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi Üyesi Genevieve McCabe konuşmacı olarak katıldı. 
 
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansın çok başarılı geçtiğini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Durmuş Günay, etkinliğin düzenlenmesinde eemeği geçen herkese ve misafirperverliğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkürlerini iletti.
 
Konferans sonrasında kısa bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu tür bir etkinliğin Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
 
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
MYO’larda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Konferans Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum