Merkez Kütüphanemizde Multimedya Birimi Hizmette

01 Nisan 14


Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, gerek kaynak sayısı bakımından, gerekse erişim çeşitliliği ve kullanıcılarına sunulan hizmetler bakımından her geçen gün hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Merkez Kütüphanemizde 45 elektronik veri tabanı, 7/24 erişimi sağlanan 26.000’e yakın elektronik dergi aboneliği ve 134.000’i aşan basılı ve elektronik kaynak kullanıcılarımızın hizmetindedir.

 Hizmet çeşitliliği ve kalitesi ile seçkin bir kütüphane olma özelliğine sahip olan Merkez Kütüphanemizde son olarak “Multimedya Birimi” oluşturulmuştur. Kullanıcılarının, görsel ve işitsel materyaller aracılığı ile öğrenme süreçlerini hızlandırmak, yoğun geçen çalışma ortamlarına farklılıklar katmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Multimedya Birimimiz;

-  DVD/CD/Blue-Ray Film, 

- Belgesel-Eğitim CD’leri,

- Klasik Türk Müziği,

- Bilimsel Etkinlik Proceeding’leri,

ağırlıklı olmak üzere 1000’e yakın muhtelif yayınları vermeye başlamış bulunmaktadır. Merkez Kütüphanemizde bu bölüm için ayrılan uygun ortamlarda, kullanıcılarımıza her türlü teknik destek (kulaklık vs.) verilerek bu materyallerin kullanımı sağlanmaktadır. Söz konusu yayınlar aynı zamanda üç (3) gün süre ile ödünç verilmektedir.

Merkez Kütüphanemizde mevcut görsel ve işitsel multimedya yayın listesi ekte sunulmuş olup, ilerleyen zaman içerisinde bu yayın listesi daha da zenginleştirilecektir. Ayrıca Akademik personelimizin katılmış oldukları bilimsel etkinliklerde sunulan çalışmaların yer aldığı elektronik kaynakların (proceeding) Merkez Kütüphanemizde yer alması hem kütüphanemizin kaynaklarının zenginleşmesine katkı sağlayacak hem de güncel olan bu kaynakların diğer akademisyenlerin/araştırmacıların kullanımına sunulmasını sağlayacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum