Üniversitemizin BAP Proje Sayısı ve Verilen Destekler Artmaya Devam Ediyor

14 Nisan 14

Günümüzde bilginin üretilmesi kadar, yaygınlaştırılması ve toplum yararına dönüştürülmesi de büyük bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede proje-bazlı çalışmalar önemli bir rol üstlenmektedir. Bu konuda sahip olduğu bilgi birikimi ve bilimsel, teknik ve Ar-Ge gücü ile üniversitelere büyük bir iş düşmektedir. Üniversitemiz bilimsel ve teknolojik araştırmalara önem vermekte olup, bu kapsamda çalışmalar yapan öğretim elemanlarımıza Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla son zamanlarda büyük bir artış gösterecek şekilde destekler vermektedir. Söz konusu desteklerle, Üniversitemizde araştırmaya yönelik proje kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliğin arttırılması ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

BAP Birimimiz 2010 yılında yaklaşık 47.000 TL’lik bütçesiyle 14 projeye destek verebilirken (proje başına verilen ortalama destek miktarı 3.350 TL), Üniversitemizin yoğun gayretleri sonucunda bugün tek bir projeye verilen destek miktarı neredeyse 2010 yılı toplam BAP bütçesine ulaşmaktadır. 2014 yılının sadece ilk 3 aylık döneminde 31 proje, 2.208.593 TL ile desteklenmiştir.

Tüm bu desteklerin sonucunda Üniversitemizin bilimsel çıtası her geçen gün hızla yükselmekte, projelerden elde edilen bilgi ve bulgular evrensel bir akademik gösterge olan yayınlara dönüşmektedir. 2010 yılında 38 olan indeksli dergilerde yer alan makale sayımız, 2013 yılında 84’e çıkmıştır. Buna ek olarak akademisyenlerimiz projelerinden hazırladıkları çalışmaları uluslararası akademik etkinliklerde de sunarak hem bilim dünyasına hem de ülkemizin ve Üniversitemizin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.

İzleyen grafik ve tabloda 2010-2014 yıllarına ait desteklenen BAP proje sayıları ve bütçeleri verilmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum