Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılmasına YÖK’ten Onay

07 Nisan 14

Üniversitemiz bünyesinde Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifimiz, 12.03.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, uygun görülmüştür.

Bu uygulama ve araştırma merkezimiz ile birlikte Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren merkez sayısı 10’a ulaşmış bulunmaktadır.

 

Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı;

Merkezimiz yapılacak olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile gıda tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmayı amaçlamaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum