Altyapı Proje Destekleri

09 Nisan 14

Öğretim elemanlarımıza sunulan 7 farklı BAP proje türünden biri olan ve Üniversitemiz eğitim birimlerinin bilimsel araştırma, laboratuvar ve eğitim altyapılarını güçlendirmek amacıyla uygulanan BAP 19007-Altyapı Proje Destekleri ile altyapı eksiklerimiz hızla giderilmekte, özellikle laboratuvarlarımız teknolojik açıdan yenilenmektedir.

Üniversitemizdeki pek çok ilk uygulama gibi, yine bir ilk olarak 2013 yılında uygulamaya konulan Altyapı Proje Desteği çerçevesinde 8 Birimimize 2.485.161 TL’lik destek verilmiştir. Bütçe imkânları çerçevesinde her birimin en az bir kez bu destekten yararlanması esasına göre destekler verilmeye devam edecektir. Söz konusu desteklerle, bir yandan Üniversitemizin altyapısı hızla güçlenirken, diğer yandan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz daha donanımlı laboratuvarlarda araştırma/ders yapma imkânı da bulacaklardır. Gelişen ve günceli yakalamış altyapısıyla Üniversitemiz, bir sanayi şehri olan ilimizde iş dünyası ile daha kapsamlı ve içi dolu işbirlikleri de yapabilme imkânına kavuşacaktır.

İzleyen tabloda destek verilen Birimlerimiz ve destek miktarları verilmiştir.

Yıl

Projenin Verildiği

Bölüm/Birim

Projenin Adı

Desteklenen

Proje Bütçesi (TL)

2013

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fizyoloji Laboratuvarının Kurulması

110.920

2013

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Optik Metalografi Laboratuvarı Altyapı Projesi

521.799

2014

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımının Altyapısının Güçlendirilmesi

345.000

2014

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Mühendisliği Bölümünün Sanayi İşbirliğini Geliştirmek Amaçlı Laboratuvar Altyapı Yeterliliğinin İyileştirilmesi

366.300

2014

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Laboratuvarları Geliştirme Projesi

249.150

2014

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuvarı Altyapı Projesi

428.072

2014

Fizik Bölümü

Fizik Bölümü Malzeme Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi

235.000

2014

Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü Histoloji-Sitoloji Araştırma Laboratuvarı Altyapısının Oluşturulması

228.920

TOPLAM

2.485.161

 
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum