Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programına Öğrenci Alıyoruz

19 Mayıs 14

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi programına öğrenci alımına ilişkin talebimiz, 17.04.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ programına 28 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Meslek Yüksekokulumuz Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi programına öğrenci alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımlarını göz önünde tutarak, istihdam odaklı yeni programlar açmayı çok önemsediklerini belirtti.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde hareketliliğin arttığını ve bu bağlamda havacılık sektörünün de ön plana çıktığına dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ''Yeni ortaya çıkan ve bir o kadar da önemli olan ‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ sektöründe; hava ulaşımının son dönemlerde hız kazandığı ve uçuşlardaki doluluk oranlarının her geçen gün daha da arttığı ülkemizde, ‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ alanında önemli bir ihtiyacın olduğu ve ilerleyen dönemlerde bu ihtiyacın giderek artacağı görülmektedir” dedi.

Sektördeki hizmet veren firmalarla yapılacak gerekli görüşmeler ve teknik işbirlikleri doğrultusunda ‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ alanında da Meslek Yüksekokulumuzda nitelikli teknik elemanlar yetiştirilerek programda; bilet satış işlemleri, yolcu trafik işlemleri, kargo ve uçak yük-denge analizleri ile tüm apron-ramp hizmetlerinin koordinesi ve uçuş operasyonun gerekliliği ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanların yetiştirileceğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ‘Havacılıkta ve Yer Hizmetleri Yönetimi’ programından mezun olan öğrencilerimizin sivil havacılık sektöründeki çeşitli şirketlerde, lojistik şirketlerinde, ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde istihdam edebileceğini belirtti.

‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ Programının Amacı;

Havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve beceriye sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dili bilen, bilgisayar kullanabilen, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki havacılık sektöründeki değişim ve yenilikleri hızlı bir şekilde takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum