Bankacılık ve Finans Bölümüne Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

20 Mayıs 14
Bankacılık ve Finans Bölümüne Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans bölümüne öğrenci alımına ilişin talebimiz, 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek; 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Finans bölümüne 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Bankacılık ve Finans Bölümünün Amacı;

Hızla büyüyen mâli ve finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanları yetiştirmektir. Üniversitemiz, ilgili bölümde eğitim gören öğrencilerini, iş yaşamlarında karşılaşacakları sorunlara yaratıcı çözümler üreten ve etik değerler doğrultusunda rekabet eden, kendi alanında uzman bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümde, öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyelinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, özellikle 1980’li yıllardan sonra büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişimin birinci boyutu, finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitliliktir. Diğer boyutu ise finans piyasaları uluslararası hareketliliğinin büyük bir ivme kazanması, başka bir deyişle hızla küreselleşmesi ve beraberinde getirdiği küresel rekabettir. Bu çerçevede etkin ve verimli çalışması iktisadi açıdan son derece önemli olan finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğinin ve uluslararası rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek ve/veya fırsatları değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış elemanlara eskisinden çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca gelişmiş ülkelerde hem milli gelire hem de istihdama yapılan katkı açısından hizmet sektörünün payı son derece önemlidir. Bu paralelde finansal derinleşmesi giderek artan Türkiye’de finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmaktadır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde branş dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmıştır. Bu açıdan finans sektöründe belli alanlarda çalışacak elemanlar için yeterlilik şartları aranmaktadır. Bu bölümün temel amacı, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde açılan Bankacılık ve Finans Bölümü, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin takip edildiği, doğrudan sektör ile ilgili konulara yoğunlaşan bir ders programı ve ders içeriklerine sahiptir. Bu bölüm çerçevesinde alanında uzman, akademik yenilikleri takip eden akademisyenler, yeni gelişmeler ışığında teorik bilgilerle birlikte uygulamaya dönük bilgileri de öğrencilerine aktarmaktadır.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum