Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

20 Mayıs 14
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümüne öğrenci alımına ilişin talebimiz, 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek; 2014-2015 eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümüne 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Amacı;

MEB bünyesinde ileri derecede spor bilgisine sahip Türkiye’nin spor eğitimindeki yetenekli çocukları keşfedip Türk sporunun alt yapısının sistematik olarak örgütlenmesini sağlamak, ayrıca çağımızın önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilen obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklara karşı düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmaktır. Bu bölümü bitiren öğrenci;

  • Beden eğitimi ve spor alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olabilirler.
  • Edindiği bilgileri farklı eğitim kurumlarında uygulayabilirler.
  • Öğrencileri ve meslektaşları ile etkili iletişim sağlayabilirler.
  • Sportif organizasyonların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrayabilirler.
  •  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilir ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilirler.
  • Çağın getirdiği yenilikleri takip edebilirler.
  • Beden eğitimi ve spor dersi uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları kullanabilirler.
  • Temel öğretim bilgilerini kavrama becerisine sahip olabilirler.
  • Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilirler.
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum