Rektörümüzden KOSGEB İl Müdürüne Ziyaret

06 Mayıs 14
Rektörümüzden KOSGEB İl Müdürüne Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum KOSGEB İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu’nu ziyaret etti.

Çorum KOSGEB İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a kurumları ile işbirliği konusunda gösterdiği gayret için teşekkür etti.

Bir süre önce Üniversitemiz ile KOSGEB’in işbirliği sonucu müfredata alınan girişimcilik dersinin şehrimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için memnuniyet verici olduğunu söyleyen Dursunoğlu konuşmasına söyle devam etti. "Girişimcilik ve inovasyon aslında bütün üniversitelerin üzerinde titizlikle durması ve teşvik etmesi gereken unsurlardır. Zira öğrencilerimizin geleceği ve pek tabi ki ülkemizin ekonomik istikbali burada yatmaktadır. Bu anlamda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın şahsında üniversitemizi kutluyor ve öğrencilerimizin kendi işlerinin patronu olma fırsatını iyi değerlendirmelerini umuyorum. Bu konuda KOSGEB olarak üzerimize ne görev düşüyorsa bugüne kadar yaptık bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversite sanayi işbirliğinin önemine de vurgu yapan Dursunoğlu, "Üniversitemizle birçok alanda işbirliğimiz var ve bunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Mayıs ayı içerisinde Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında Üniversitemizin tüm öğretim elemanlarıyla bir toplantı organize edeceğiz. Orada KOSGEB ARGE ve danışmanlık desteklerimizin Çorum'da yaygınlaştırılması için üniversite hocalarımızla bir strateji oluşturma gayreti içerisine gireceğiz. KOSGEB danışmanlık desteği kapsamında hocalarımızın sanayimizde danışmanlık yapmasını teşvik edeceğiz. Bu alanda KOSGEB olarak danışmanlık giderlerinin %60 lık kısmını karşılayacağız. Bu şekilde sanayimizle, üniversitemiz öğretim elemanlarını bir araya getirmek ve danışmalık faaliyetlerini ve ilimizdeki ARGE projelerinin sayılarını artırmak istiyoruz. Üretimde belli bir seviyeyi yakalamış olan Çorum, daha ileri gidebilmek ve teknoloji üreten şehir olmak için üniversitemizin gücünden ve bilgisinden mutlaka yararlanmalıdır." şeklinde açıklamada bulundu.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilgi birimleri ile Çorum’da faaliyette bulunan tüm kuruluşlarımızın her zaman yanında olduğunu açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite olarak sektörle öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunulan destekleri çok önemsediğini belirterek bu desteklerin öğrencilerimize ve hedef kitlesine yol gösterici nitelikte olduğunu açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu desteklerin daha geniş kitlelere duyurulması yönünde üniversite olarak gayret ettiğimizi açıkladı.

Ülkemizdeki Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (KOBİ) küresel pazarda söz sahibi olabilmesi için KOBİ ve girişimcilik politikalarının önemine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırmaya yönelik üniversite olarak gerekli destekleri sunarak KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını daha da artırmak istediklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan göreve geldiği süre itibari ile Üniversitemizin tüm kurumlarımızla işbirliği halinde çalışarak daha güçlü bir şekilde bulunduğu coğrafyaya katma değer sağlamasına gayret ettiğini belirterek bu sürece destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür etti.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum