“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

11 Haziran 14
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülmekte olan “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” adlı projemizin açılış toplantısı, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın konuşmalarıyla başlayan açılış toplantısı,  Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Dalyan’ın proje koordinatörü olarak proje ile ilgili bilgiler verdiği sunumuyla devam etti. Ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Doç. Dr. Belgin Korkmaz’ın “Neden Matematik” adlı sunumunu gerçekleştirdiği toplantı, kokteyl ile sona erdi.

Proje kapsamında yapılan açılış toplantısının ardından,  15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında bölümümüzce Çorum ili ve ilçe merkezlerindeki ortaöğretim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilecek ve öğretim üyelerimizin öğrencilerle bir araya gelmesi sağlanacak. 22 Eylül 2014 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan II. Matematik ve Zekâ Oyunları’nda, öğrencilere zekâ oyunlarıyla tanışma fırsatı sunulacak ve  tüm katılımcılara kitap, dergi gibi hediyeler verilecek. 25 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan kapanış toplantısında, misafir öğretim üyelerinin verecekleri konferanstan sonra ödül töreni gerçekleştirilecek.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, matematik bilgisinin ve sevgisinin artırılması noktasında, toplumsal sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmekte ve bu çerçevedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda “Başlangıç noktası mutlaka gençlerimiz olmalıdır.” felsefesiyle yola çıkan Matematik bölümü, “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” adlı proje ile Çorum il merkezi ve ilçelerinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin matematik sevgisinin artırılmasını ve zekâ oyunlarına ilgilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Gençlerin öğretim üyelerini kendilerine model alarak gelecek için daha sağlıklı kariyer planları yapabilmeleri; matematik alanında daha fazla desteklenmeleri;  ilçe merkezlerinde eğitim-öğretim gören gençlerin şehir merkezindeki arkadaşlarıyla bir araya gelmeleri ve işitme engelli öğrencilerin etkinliklere katılarak kendilerini ifade etme fırsatı bulabilmeleri, projenin temel hedef ve öncelikleri arasında yer almaktadır. 

“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
“Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum