Mevlana Değişim Programı Kapsamında 6 Yeni Protokol

12 Haziran 14

“Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz, gün geçtikçe daha yaygın hale gelen eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir

İstihdam odaklı programları, toplumla bütünleşik yapısı, modern yönetim yaklaşımları ve evrensel bakış açısı ile uluslararasılaşma sürecine başlamış olan Üniversitemiz, imkanlarını dünyanın çeşitli yerlerinden daha fazla üniversite ile paylaşmak istemektedir. Uluslararası paylaşımları güçlendirmek için önemli bir fırsat olan Mevlana Değişim Programı kapsamında ikili işbirliği protokolleri ile bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurulmakta, böylelikle Üniversitemizin tüm paydaşları için uluslararası alanda yeni olanaklar sunulmaktadır.  

Bu amaçlar doğrultusunda Üniversitemiz, Mevlana Değişim Programı’nın aktif bir uygulayacısı olmuştur ve 2013-2014 akademik yılında başlayan programa aktif olarak katılan 47 üniversiteden biri olarak bu alandaki çalışmalarını hızla yürütmektedir. Programa başlandıktan sonra henüz bir yıl dolmadan 28 üniversite ile protokol imzalayan Üniversitemiz, son olarak yapılan 6 yeni protokol ile anlaşma sayısını 34’e çıkarmıştır. Böylelikle, 3 kıtadaki 13 farklı ülkede anlaşma yapılan üniversitelerde öğrenciler için ders alma, öğretim üyeleri için ders verme  hareketliliği gerçekleştirme olanağı bulunmaktadır.

Protokol imzalanan yeni üniversiteler:

Arnavutluk: Aleksandër Moisiu Durrës Üniversitesi

Irak: Salahaddin Üniversitesi

Kırgızistan: Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi

Somali: Mogadishu Üniversitesi

Ürdün: Yarmouk Üniversitesi

Yemen: Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yapılan anlaşmalar ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.mevlana.hitit.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum