Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret

02 Haziran 14
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez ve MYO Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi programı öğretim elemanları Öğr. Gör Aslıhan Kaya ile Öğr. Gör. Murat Kartal Amasya Merzifon Havalimanı Müdürü İbrahim Çıldır’ı ziyaret ettiler.

Üniversitemize ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunarak doluluk oranı %100 olan ve çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımlarını göz önünde tutarak, istihdam odaklı yeni programlar açmayı çok önemsediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda açtığımız programlarımızdan olan  “MYO Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi” programına 2014-2015 eğitim-öğretim yılına 28 öğrenci ile başlanacağını açıkladı.

Üniversitemiz MYO’nun, 1976 yılında Türkiye’de açılan ilk 13 Meslek Yüksekokulundan birisi olduğunu ifade ederek köklü bir geleneğe sahip olduğunu ve zamana ayak uydurarak kendini sürekli yenilediğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde havacılık sektörünün öneminin arttığını, buna paralel olarak da diğer konularda olduğu gibi yer hizmetleri konusunda  da ara eleman ihtiyacının artacağını belirtti. Dünya Havacılık Sektörü, önümüzdeki 20 yıl boyunca her sene %4,7 büyüyerek, 25 yılın sonunda hava taşımacılığı iki katına çıkacak ve Asya bir numaralı bölge olacaktır. Türkiye’deki iç hat hava ulaşımı ise önümüzdeki 20 yıl boyunca en hızlı büyüyen pazar olacaktır. Hava ulaşımının son dönemlerde hız kazandığı ve uçuşlardaki doluluk oranlarının her geçen gün daha da arttığı, çok sayıda sivil havacılık şirketinin bulunduğu ülkemizde, ‘Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi’ alanı mezunlarına önemli bir ihtiyacın olduğu ve ilerleyen dönemlerde bu ihtiyacın giderek artacağı görülmektedir” dedi.

Sektördeki hizmet veren firmalarla yapılacak gerekli görüşmeler ve teknik işbirlikleri doğrultusunda “Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi” alanında da Meslek Yüksekokulumuzda nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin tüm kurumlarla işbirliği yapmaya her zaman istekli ve hazır olduğunu ifade ederek bu kapsamda ortak bir protokolle Amasya Merzifon Havalimanı ile Üniversitemiz arasında ortak iş birliği projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacağını belirtti.

“Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi” programından mezun olan öğrencilerimizin sivil havacılık sektöründeki çeşitli şirketlerde (Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Ramp Hizmetleri, Kargo & Posta Hizmetleri, Yük Kontrol, Haberleşme ve Uçuş Operasyon Hizmetleri, Temsil & Gözetim Hizmetleri, Genel Havacılık Terminal Hizmetleri, Müşteri Portföyü Terminal Hizmetleri), lojistik şirketlerinde, ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde istihdam edebileceğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemiz MYO’da, havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve beceriye sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dili bilen, bilgisayar kullanabilen, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki havacılık sektöründeki değişim ve yenilikleri hızlı bir şekilde takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip olarak mezun olacak öğrencilerimizin aynı zamanda “Yer Hizmetlerinde İlgili Sertifikaları” da alarak mezun olacaklarını açıkladı.

Amasya Merzifon Havalimanı Müdürü İbrahim Çıldır da Üniversitemizde Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek programın havacılık sektörüne büyük katkı sağlayacağın belirtti.

Mevcut havalimanı çalışmaları hakkında bilgi veren Amasya Merzifon Havalimanı Müdürü İbrahim Çıldır, Havaalanı Yer Hizmetleri türlerinin; Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Ramp Hizmetleri, Kargo & Posta Hizmetleri, Yük Kontrol, Haberleşme ve Uçuş Operasyon Hizmetleri, Temsil & Gözetim Hizmetleri, Genel Havacılık Terminal Hizmetleri, Müşteri Portföyü Terminal Hizmetleri şeklinde gruplandırıldığını belirterek Üniversitemizde öğrenim görecek öğrencilerin Amasya Merzifon Havalimanı’nda stajlarını yapabileceklerini açıkladı.

Amasya Merzifon Havalimanı’nın ulusal ve uluslararası uçuş sayılarını artırmak için çalıştıklarını ifade ederek sektörde nitelikli elemanlara ihtiyacın her geçen gün daha da artığını ifade eden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürü İbrahim Çıldır, Üniversitemiz MYO Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı öğrencileri için, “Amasya Merzifon Havalimanı olarak biz üzerimize düşen desteği vermeye hazırız” dedi.

Görüşme sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve beraberindeki heyete; THY Merzifon Satış Trafik Şefi Beyhan Sözer ve DHMİ ARFF Şefi Erdinç Özkılıç çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

	Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
Rektörümüzden Amasya Merzifon Havalimanı Müdürüne Ziyaret
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum