Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GPS Yöntemiyle İzlenmesi Projesi Çalışmaları Başladı

20 Haziran 14
Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GPS Yöntemiyle İzlenmesi Projesi Çalışmaları Başladı

Üniversitemiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimleri tarafından desteklenen, "Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GPS Yöntemiyle İzlenmesi" adlı proje çalışmaları başladı. Bolu-Çorum arasındaki bölgede Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde levha hareketleri incelenerek, bölgenin depremselliği GPS tekniğiyle Türkiye’de geniş çaplı bir ağ ile ilk kez ölçülecek ve böylece bölgede var olan fay zonunun hareket yapısı ve deprem üretme potansiyelleri araştırılacaktır.

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde son yüzyılda oldukça önemli depremler meydana gelmiş ve birçok mal ve can kaybına sebebiyet vermiştir. Ülke genelini etkileyen sosyolojik ve ekonomik zararların azaltılması toplumda güvenin tesis edilmesi için fay zonları üzerinde bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç oldukça fazladır ve özellikle nükleer tesislerin, hızlı tren projelerinin yapıldığı günümüz koşullarında bu önem daha da artmaktadır.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın katkılarıyla, yürütücülüğü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan Kıvrak tarafından üstlenilen, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Hakan Yavaşoğlu koordinatörlüğünde ve Üniversitemiz Öğretim elemanlarından Fazlı Engin Tombuş, Murat Şahin, İbrahim Murat Ozulu, Veli İlçi, Kayhan Aladoğan ve Mehmet Nurullah Alkan’ın araştırmacı olarak yer aldığı bu proje ile Kuzey Anadolu Fay Zonu ve çevresinde gerçekleştirilecek her türlü alt ve üstyapı projelerine bir altlık oluşturulması hedeflenmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum