TEKNOKENT Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

27 Haziran 14
TEKNOKENT Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (TEKNOKENT) sağladığı imkanlar, organizasyon yapısı ve temel işlevleri gibi konularda bilgi vermek amacıyla Üniversitemiz ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “TEKNOKENT Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Teknokent Kurucu Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtabaş’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya Üretim tekniklerini geliştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve inovasyona yönelmek isteyen firmaların yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Teknokent Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş, Teknokent’lerin bilgi, sermaye ve işgücünün devlet organizesinde bir araya getirildiği bir yapılanma olduğunu ifade ederek, burada asıl amacın ‘üniversite-sanayici’ işbirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Bilgi birikiminin paraya dönüştürülmesinde, özel sektörle birlikte Ar-Ge faaliyetlerini yapmak ve devletin sağladığı parasal avantajlar ile teknoloji yaratmak konusunda Teknokentlerin çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Doç. Dr. Kurtbaş, merkezlerin bir anlamda bilgi, sermaye ve işgücü ortaklığını sağlayan çok önemli bir yapılanma olduğunu belirterek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bilgi çağının yaşandığı günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeylerinin temel kriterlerinden biri, ülkelerin sahip oldukları teknolojilerdir” diyerek kendi teknolojisini üretme ve ihraç etme ile markalaşmanın firmaların küresel ekonomide kalıcı olmalarının en temel unsurlarından birisi haline geldiğini ifade etti.

Artık firma ve işletmelerin, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilginin üretildiği en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve işbirliği içerisinde olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerimizden, Ülkemizin kalkınmasına, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerini de yerine getirerek, bulundukları şehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari gelişmelerin öncüsü olmalarının beklenildiğini vurguladı.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin amacının nitelikli iş gücü yetiştirmek, üniversitenin ve sanayinin imkanlarını paylaşmak ve sinerji etkisi oluşturmak olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Teknokentlerin üniversite-sanayi iş birliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modellerden birisi olarak öne çıktığının altını çizdi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve bu nedenle ülkelerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine önemli bütçe ayırması gerektiğini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu çerçevede bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulan teknokentlerin büyük önem arz ettiğini belirtti.

TEKNOKENT Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum