TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi

09 Haziran 14
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (TEKNOKENT) temel atma töreni, 09 Haziran 2014 Pazartesi günü, Organize Sanayi Bölgesi’nde; Valimiz Sabri Başköy, Çorum Milletvekilimiz Cahit Bağcı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Çorum Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, Emniyet Müdürümüz  Salih Erkan Tarancı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İl ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve Üniversitemiz akademik ve idari personelimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan tören, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ve sonrasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen’in, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın, Çorum Milletvekilimiz Cahit Bağcı’nın ve Valimiz Sabri Başköy’ün konuşmaları ile devam etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, gelişim sürecini hep birlikte yaşadığımız son derece önemli bir projeyi uygulamaktan duyduğu mutluluğunu ifade ederek OKA’nın bu vb. projelerle nereye gitmek istediğini ve ajansın genel misyonuna ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye’de 26 Kalkınma Ajansı’nın olduğunu ve bu ajansların 300’e yakın projesinin uygulamaya konulduğunu belirten OKA Genel Sekreteri Özen; özel sektörün, STK’ların, üniversitelerin ve kamunun ortak hareketinin önemine dikkat çekerek OKA’nın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da yoğun bir çalışma sonrasında TEKNOKENT binasının temel atma töreninin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirterek bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasının devamında;

 “Günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkınmış ülkelere baktığımızda, hemen tümünün ortak özelliklerinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmaları görülmektedir. Bilim ve teknoloji dünyasındaki baş döndürücü gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu tüm dünya artık herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir.

Bu yarışta güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve büyümek için tüm işletmelerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeleri ve bunları üretime dönüştürmeleri artık olmazsa olmazlardan olmuştur. Kendi teknolojisini üretme ve markalaşma, firmaların küresel ekonomide kalıcı olmalarının en temel unsurlarından birisi haline gelmiştir.

Artık firma ve işletmeler, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilginin üretildiği en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve işbirliği içerisinde olmak zorunda kalmıştır. Bu durum küçük ve orta ölçekli işletmeler için mutlaka geçerli olmakla birlikte, kendi Ar-Ge birimleri olan ve çok sayıda Ar-Ge çalışanı olan işletmeler için de geçerlidir. Söz konusu işbirliği işletmelere güncel bilgi transferini sağlarken, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma değere sahip, insanlığın yararına ve daha iyi yaşamasını sağlayacak ürünlere dönüşmesinin de yolunu açacaktır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yıllardır tartışılan ve konuşulan üniversite-sanayi işbirliği, hiç şüphesiz oluşturulması kolay olmayan bir süreç olup, üzerinde çok çalışılması gereken bir konudur. Bu noktada teknokentler, üniversite-sanayi işbirliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması, birbirine benzer şirketlerin bir araya getirilerek sinerji sağlanması, Ar-Ge tabanlı çalışmaların yapılması, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin sağlanması, yeni bölgelerde sanayinin gelişiminin desteklenmesi, sanayinin rekabet gücünün artırılması, yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi, eğitimin yanı sıra daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi için teknokentler en iyi fırsattır.

Bugün temelini atacağımız TEKNOKENT’imiz bu kapsamda çok önemli bir işleve sahip olacak, bir sanayi şehri olan Çorum’umuz başta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracılığıyla, katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca pek çok iş adamımızın, eksikliğinden yakındığı yüksek donanımlı teknolojik personelin de ilimize gelmesine vesile olacaktır.

Çorum’da da Teknokentimiz kurulduktan sonraki hafta birden bire ilimizde uluslararası firmaların çok yoğun faaliyet göstermeye başlayacaklarını, birden bire ilimizde ihracat patlaması yaşanacağını beklemek, tohum ekmeden hasat yapmayı beklemek kadar anlamsız olacaktır. Eğer biz doğru bir strateji ile Teknokentimizi hep birlikte el ele vererek şekillendirirsek, inanıyorum ki Çorum için yoğun bir şekilde yapacağımız çalışmalar ile hedeflenen süreler daha öne çekilecektir. Bu vesile ile ben tüm Çorum’lu hemşehrilerimize sesleniyorum, bir fikriniz varsa, artık bu fikirlerin projeye, projelerin ise ticari ve katma değeri yüksek her türlü ürüne dönüşmesine vesile olabilecek bir Teknokentimiz var.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan sözlerini sonlandırırken TEKNOKENT’imizin hayata geçirilmesindeki değerli desteklerinden dolayı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakanlıktaki tüm yetkililere, T.C. Kalkınma Bakanlığına, OKA’ya, emeği geçen Valimize ve daha önceki Valilerimize, tüm çalışmalarımızda yanımızda olan OSB yönetimine, TSO’ya, iş adamlarımıza, başta TEKNOKENT Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş olmak üzere bu süreçte ve daha önceki süreçlere katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma/arkadaşlarıma, projelendirme aşamasından, sonlandırılıncaya kadar ki süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımıza ve tüm emeği geçenlere sadece Üniversitemiz adına değil, ilimiz ve ülkemiz adına gönülden teşekkür etti.

Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yıldırım’ın “selam ve hayırlı olsun dileklerini ileterek” konuşmasına başlayan Çorum Milletvekili Cahit Bağcı da Kalkınma Ajansı’nın kuruluş sürecinde yapılan incelemelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak Kalkınma Ajansı’nın yeni bir anlayışı benimseyerek yereldeki potansiyeli, o ilin dinamiklerini bilen insanların yönetiminde, merkezi bir destekle yerel kaynakları harekete geçireceğini ifade etti.

OKA’nın yaptığı çalışmaların hayal edilenle uyumlu olduğunu belirten Çorum Milletvekili Bağcı, tecrübeyle teknolojinin bir araya geldiği TEKNOKENT’te bilgiye dayalı ürün üretileceğini belirterek bu sürecin gurur ve mutluluk verici olduğunu açıkladı.

TEKNOKENT’in hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Vali Sabri Başköy de TEKNOKENT’ler, TEKNOPARK’lar ve Silikon Vadileri’nin son 20 yılda ülkelerin prestijli projeleri olduğunu belirterek ülkemizde de bu alanda yoğun bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

Üniversite-sanayi iş birliğine büyük katkı sağlayacak TEKNOKENT’in bir A.Ş. olduğunu belirterek temeli atılan TEKNOKENT’in Çorum’un prestijini daha yükselteceğini ifade eden Vali Başköy, TEKNOKENT’in ve Üniversitemizde temeli atılan diğer inşaatlarımızdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun dilekleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Protokol konuşmaları sonrasında dualar beraberinde butona basılarak TEKNOKENT binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Teknokentimizin Bazı Fiziki Özellikleri:

 • Zemin, 1. ve 2. katlar olmak üzere 3 katlıdır.
   
 • Toplam 5229 m2 kapalı alana sahiptir.
   
 • Binanın zemin katının bir bölümü arazi yapısından dolayı toprak altında gömülüdür ve bu bölümlerde sığınak ve teknik hacimler bulunmaktadır.
   
 • 2. katlarda ise ofisler, kafeterya, toplantı salonu ve fuaye alanlarına yer verilmiştir.
   
 • Bu katlarda 30 adet ofis,1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu ve 2 adet kafeterya bulunmaktadır.
   
 • Ofisler 20 m2, 40 m2, 50 m2, 55 m2, 70 m2 ve 75 m2 olarak farklı büyüklüklerde tasarlanmıştır.
   
 • Bina çevresindeki yeşil alanlar, kamusal meydan ve aktif kullanım alanları ile bir bütün olarak düşünülmüştür.
   
 • 2 Nisan 2014 tarihinde yer teslimi yapılan inşaatın yapım süresi 240 gündür ve 27 Kasım 2014 tarihinde binanın tamamlanması planlanmaktadır.
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
TEKNOKENT Temel Atma Törenimiz Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum